Furuvikspåret, Bankeryd

Promenadstig omgärdad av skog. 

Furuvikspåret går genom Backamoskogen som är ett populärt friluftsområde. Här finns branta strandkanter längs Vätterstranden och fin utsikt.

Mellan skjutbanan i väster och Vidablick i öster går stigen uppe på strandvallen med utsikt över Vättern. Spåret passerar Furuviks fotbollsplaner till Lillån och följer därefter stigar i Backamoskogen som leder tillbaka till Vidablick. I Backamoskogen finns många stigar. Håll koll på blå markeringar.

Längd: 3 km

Sträckning: Start och mål vid Vidablick, rundslinga väster om Vidablick i Backamoskogen och vid Furuvik.

Spårmarkering: Blå

Svårighetsgrad: Stigar i skogen och promenadvägar

Kollektivtrafik:

Jönköpings länstrafik Länk till annan webbplats.

Parkering: På Vidablick, KFUM:s lägergård

Anslutningsleder:

Spårcentral på Vidablick.

Lillåleden och Tjuvanabben

Högamonleden

Domsandspåret

Vidablickspåret

Senast granskad/publicerad: