Jöransbergspromenaden, Huskvarna

En gångstig med kala träd på båda sidor som ännu inte blommat. Himlen är ljusblå. 

Jöransbergspromenaden går på skogsstigar genom ett lätt kuperat skogslandskap på Huskvarnabergens höjder. Du passerar kärrdrag, bergshöjder och tall och ekskog på bergsryggens krön.

Längd: 4,1 km
Sträckning: En rundslinga söder om Jöransberg. En bit av promenaden är på Carlforsvägen, Brakvedsvägen och Gruverydsvägen.
Svårighetsgrad: Skogsstigar och lite kuperat

Kollektivtrafik: Busshållplats Trekanten

Jönköpings länstrafik Länk till annan webbplats.

Parkering: Gatuparkering

Anslutningsleder: Nej

Senast granskad/publicerad: