Junebäckens promenad, Jönköping

Grusgång och dammar i Vattenledningsområdet

På Junebäckens gröna stråk följer du bäcken på stigar, gångvägar och trottoarer från Vattenledningsparken i sydväst till Talavid nära Vättern.

Junebäcken har en historisk betydelse för staden. På medeltiden fick staden sitt namn från bäcken. Det var en köping och handelsplats vid bäcken June, Junakopung. Långt senare på 1800-1900-talet fick stadsborna dricksvatten från Junebäcken.

Idag tar bäckfåran hand om det regn som faller på stadens gator och hus och rinner vidare till Junebäckens dagvattenledning.

Toalett och grillplats i Vattenledningsparken

Längd: 3,5 km
Sträckning: Vattenledningsparken – Karlaparken – Dalagatan – Friaredalen – Västra torget – Talavid. Vid Dalagatan rinner bäcken nära trottoaren innan den går in i en ledning (kulvert) för att bli synlig igen i Friaredalen. Därefter rinner den i ledning ut till Vättern.
Svårighetsgrad: Lätt med asfalterade gångvägar mellan Talavid till Karlaparken, därefter stigar i naturen och 50 höjdmeter till Vattenledningsparken.

Parkering: Junegatan vid Talavid, Västra Torget och Vattenledningsparken.

Kollektivtrafik: Hållplats Tändsticksområdet, Västra torget och Junegården.

Jönköpings länstrafik Länk till annan webbplats.

Anslutande leder:

Norra Sigfridsleden

Senast granskad/publicerad: