Råbyskogens vandringsled, Skärstad

Solsken når in i den grönskande skogen genom trädtopparna och landar på den gröna mossan.

Öster om Skärstad ligger Råbyskogens naturreservat och Råbyskogens vandringsled.

Längd: 2,1 km
Sträckning: En rundslinga med start från parkeringen.
Färgmarkering i naturen: Orange
Svårighetsgrad: Terrängen i området är omväxlande och kuperad, skogsstigar.

Rastplats: Ja
Grillplats: Nej
Toalett: Ja, vid parkeringen

Parkering: Ja. Du som kör bil tar avfart från vägen mellan Siringe och Ramsjöholm.
Kollektivtrafik: Nej

Anslutningsled:

John Bauerleden

Naturreservat

Allemansrätten gäller inte fullt ut i ett naturreservat. Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • förstöra eller skada fasta naturföremål eller liggande eller stående, levande eller döda träd eller buskar
  • elda annat än med medhavd ved
  • tälta mer än en natt
  • cykla eller rida
  • klättra i berg
  • klättra i boträd eller på annat sätt störa djurlivet
  • framföra motordrivet fordon, med undantag för sakägare för att genomföra skötselåtgärder enligt skötselplan, för uttransport av fälld älg med mindre fordon på fastmark samt för hembygdsföreningens transporter till Hägnen
  • sätta upp tavla, skylt, inskrift, affisch eller därmed jämförlig anordning
  • gräva upp eller plocka växter, växtdelar eller svamp, med undantag av bär eller matsvamp för husbehov
  • fånga eller samla in ryggradslösa djur.

Senast granskad/publicerad: