Röttlestigen, Röttle by

Grönska som klänger på vägg och tak till gammalt hus

Röttlestigen är en rundslinga i Röttle by med anor från tidig medeltid.

Byn var på 1600-talet greve Per Brahes industriby. Här fanns Smålands första pappersbruk, ett borrbruk och andra verkstäder. Röttleån stod för kraften. Vid några tillfällen under sommaren hålls Rasmus kvarn öppen för visning. Tidigt anlades en hamn vid Vättern. Skyltar berättar om byns historia.

Längd:1,3 km
Sträckning: Från parkeringen ner till hamnen, stig längs med Röttleån och en bro över till södra sidan. Stig som går över vägen och fram till bro ovanför Rasmus kvarn, grusväg ner mot torget och Krogen, tillbaka till parkeringen.
Svårighetsgrad: Kuperad terräng, grusväg och stigar.

Toalett: Sommaröppen toalett vid stora parkeringen.
Grillplats: Rast- och grillplats vid hamnen.

Parkering: Ja
Kollektivtrafik: Hållplats Gränna Röttlevägen

Jönköpings länstrafik Länk till annan webbplats.

Anslutningsleder/promenader:

Västanåleden

Franciskusleden

John Bauerleden

Senast granskad/publicerad: