Ryhovsslingan, Jönköping

En gångväg som leder genom en trädallé med tre gula trähus omkring. Ett hus till vänster, ett rakt fram och ett till höger om gångvägen. 

En natur- och kulturstig med information om Ryhovs historia och om växter och djur i området. Dessutom finns det konstverk, skulpturer och växtlighet att vila ögonen på.

En folder om slingan finna att hämta på flera platser inne på Länssjukhuset Ryhov

Längd: Slingan består av två rundor, 1,9 km och 3 km.
Sträckning: Området kring Länssjukhuset Ryhov med start och riktning åt vilket håll man vill. Den korta rundan går runt sjukhuset och psykiatrins arbetsplatsmuseum och tillbaka för att runda sjukhuset på andra sidan. Den långa sträckan går nära utkanten av hela området.
Svårighetsgrad: Sträckan är asfalterad och platt och framtagen för att vara tillgänglig för personer med funktionsnedsättning. Det finns tillgång till bänkar för att vila.

Kollektivtrafik: Busshållplatser Länssjukhuset Ryhov

Jönköpings länstrafik Länk till annan webbplats.

Parkering: Länssjukhuset Ryhov och Asecs
Anslutningsleder/promenader: Rocksjön runt

Senast granskad/publicerad: