Sjöboleden, Bottnaryd

Skogsväg, hagar och lummiga träd.

Sjöboleden är omväxlande och du går vid fiskesjöar, på skogsstigar genom gammelskog, grusåsar och någon bit på grusväg. Längs leden finns tusenåriga gravar, forna tiders tjärframställning, vattenförsörjningshistoria och fängslande sägner.

Det finns ett Eko-museum i Sjöbo.

Längd: Total längd 6,7 km

  • Södra slingan: 2,6 km (blå markering)
  • Norra slingan: 3,5 km (röd markering)
  • Mellansträckan: 0,3 km

Sträckning: En led som är sammansatt av två rundslingor norr om Bottnaryds tätort.
Svårighetsgrad: Medel
Färgmarkering i naturen: Södra slingan blå, norra slingan röd.

Rastplats: Ja
Grillplats: Ja, vid Sjöbo och Skräcklagölen.
Toalett: Ja, vid Sjöbo. Öppen året runt.

Parkering: Ja, vid idrottsplatsen i Bottnaryd och i Sjöbo.
Kollektivtrafik: Hållplats Bottnaryds skola.

Jönköpings länstrafik Länk till annan webbplats.

Anslutningsleder: Nej

Senast granskad/publicerad: