Tabergsåleden

Porlande å genom skogen.

Tabergs-å-leden som går längs med Tabergsån bjuder på varierande natur i lummig grönska med porlande vatten, slingrande stigar och rester av industrins vagga.

Längd: 18,7 km
Sträckning: Mellan järnvägsstationen i Månsarp och södra delen av Munksjön. Stora möjligheter att börja och sluta var man vill med närhet till kollektivtrafik, se kartan.
Fallhöjd: Fallhöjden från Vederydssjön söder om Månsarp till Munksjön är ca 140 meter.
Färgmarkering: Grön

Rastplatser: Ja
Grillplats: Ja, vid gruvgården vid Tabergs fot. Härifrån kan du också gå upp till naturreservatet på Tabergs topp.
Toalett: Ja, vid gruvgården.

Parkering: Flera platser
Kollektivtrafik: Hållplatser finns genom hela Tabergsdalen. Se kartan.

Jönköpings länstrafik Länk till annan webbplats.

Anslutningsleder:

Längs med leden finns stigar upp till Tabergs topp.

Södra Vätterleden

Senast granskad/publicerad: