Tenhultsleden, Tenhult

Spänger utmed Tenhultsleden

Tenhultsleden går på blandat underlag. I samhället på asfalt och i skogen på grusvägar, stigar och spänger samt trappor vid höjder. I söder är du i Uvabergets Naturreservat och i norr i Ingaryds Naturreservat.

Total längd på leden är 8,6 km, norra slingan på Ingaryd är 2,3 om man går yttervarv. Inom Ingaryds naturreservat finns det skyltar med QR-koder som leder till en digital karta med berättelser om Ingaryds gård och dess natur. Informationsskyltar längs med leden berättar om samhällets historia och inom naturreservatet Uvaberget står Länsstyrelsen för informationen.

Längd: 8,6 km.

Sträckning: Du kan starta din vandring var du vill och kombinera som du tycker. En större informationstavla finns mittför TSOK:s klubbstuga på Högalundsvägen.
Svårighetsgrad: Leden går på spänger, stigar, i trappa och branter.
Färgmarkering i naturen: Grön

Rastplats: Ja, badplatsen, Uvaberget och Ingaryd.
Grillplats: Ja. badplatsen, Uvaberget och Udden.
Toalett: Ja, badplatsen.

Parkering: Ingaryds gård, TSOK, badplatsen, Uvaberget.

Senast granskad/publicerad: