Vassarpsrundan, Huskvarna

Ett äldre trästaket intill kala träd och en äng so sträcker sig ned mot Vättern. 

Vassarpsrundan går på skogsstigar på Huskvarnabergens höjder öster om Vättern. Rundan bjuder på storslagen utsikt med något krävande vandring i en bergig skogsterräng.

Huskvarnabergen är naturreservat med omväxlande skogslandskap med barr- och lövskogar som får utvecklas fritt utan skogsskötsel. Vassarp och Stibbarp är småbrutet och ålderdomligt odlingslandskap som på grund av mångårig skötsel och bete fortfarande har en rik blomsterflora. Vassarp omtalas redan år 1458 i Jönköpings stads tänkebok. Här finns också resterna från den gamla backstugan Fridhem. Grillplats vid Hulustorp.

Längd: 5,6 km
Sträckning: Norr om Huskvarna centrum. Går att starta på flera platser. Delvis på John Bauerleden.
Svårighetsgrad: Medel

Kollektivtrafik Brunstorps gård

Jönköpings länstrafik Länk till annan webbplats.

Parkering: Brunstorps gård, IKHP och naturreservatets norra parkering vid Vassarp.

Anslutningsleder:

Brunstorpsleden

John Bauerleden

Norrängspromenaden

Senast granskad/publicerad: