Braheparken, Jönköping

Gräsmattor och gångar med skola i bakgrunden

Här finns information om Braheparken som ligger i anslutning till Per Brahegymnasiet i Jönköping. När parken anlades fick den heta Skolparken.

Bronsstaty föreställande två skolflickor i 15-20 årsåldern. Placerade  på granitsockel i Braheparken, Jönköping. 

Gymnasiet var tidigare Jönköpings läroverk. Parken består av två korsande gångar åtskilda av gräsytor och höga, några mer än hundra år gamla, träd. I huvudsak alm och lind.

I parken som ligger norr om skolan finns en staty av två flickor i brons, tillverkad 1951. "Flickorna i Småland" heter den och skulptör är Thorwald Alef.

Braheparken ingår i centrala parkstråket tillsammans med Rådhusparken och Hamnparken i Jönköping.

Parkens tillkomst: Braheparken. Arkitekt: F W Scolander (1871)

Senast granskad/publicerad: