Jag vill vara med – hur gör jag?

När du vill ändra din livsstil med oss börjar du med att fylla i en enkät. I enkäten svarar du på några frågor om vad som är viktigast för dig i ditt förändringsarbete.

Vad är viktigt för dig i ditt förändringsarbete?

  • Komma igång med fysisk aktivitet?
  • Hitta en social gemenskap tillsammans med andra
  • Förbättra dina matvanor?
  • Få hjälp med att få ihop livet och skapa förutsättningar för att kunna förbättra levnadsvanor längre fram?
  • Förbättra din sömn?

Tillsammans hjälps vi åt att gå med små steg i rätt riktning mot bättre hälsa.
Anmäl dig via mejl:

halsocenter@jonkoping.se