Konst

Här hittar du information om kommunens ansvar för offentlig konst, dels den på gator och torg och dels i lokaler där kommunen har verksamhet.

Konst i offentlig miljö

Kultur- och fritidsnämnden tar beslut om konstnärliga gestaltningar i kommunen. Nämnden ser också till att den så kallade 1%-regeln följs i samband med kommunala byggnationer.

Konst i lokaler med kommunal verksamhet

Kultur- och fritidsnämnden köper in konst på utställningar. Konstverken placeras i lokaler där kommunen har verksamhet. Uppdraget är brett. Vi köper konst för såväl gammal som ung, och för medborgare som är mer eller mindre vana vid konst. Denna målgrupp är stor och viktig. Inköpen ska i möjligaste mån spegla målgruppens intressen och önskemål.

Kultur- och fritidsnämndens stöd

Kultur- och fritidsnämnden ger stöd till arrangerande föreningar. Flera föreningar arrangerar regelbundet konstutställningar i Jönköping. Dessa är Södra Vätterbygdens Konstnärer, Konstnärsföreningen Dymlingen och Föreningen Konstgrafiker i Jönköping.

Internationell gästateljé

Den internationella gästateljén i Smedbyn har skapats av Jönköpings kommun i samarbete med Region Jönköpings län, för att stödja och främja den konstnärliga utvecklingen.

Under en begränsad tid får en konstnär tillfälle att fördjupa sin produktion i den internationella gästateljén och blir Artist in Residence. Konstnären får också tillfälle att interagera med invånarna, i första hand med aktörerna i Smedbyn och den intilliggande förskolan.

Senast granskad/publicerad: