Museum och utställningar

Här finns information om Tändsticksmuseet och Fågelmuseet samt andra utställningar som kommunen ansvarar för.

Tändsticksmuseet

Tändsticksmuseet hittar du på tändsticksområdet i det som en gång var Jönköpings första tändsticksfabrik. En vacker träbyggnad från 1848.

Ingen produkt har gjort Sverige och Jönköping så känt som säkerhetständstickan. Dess historia är ett drama med många ingredienser. Idag är Jönköping som tändstickstillverkare historia, men Tändsticksmuseet fortsätter att berätta sagan om den lilla vardagsvaran som erövrade världen.

Utställningar och skolprogram

Visningar och skolprogram för olika åldrar och med olika inriktningar kan bokas. Mer information hittar du på vår externa webbplats.

Tändsticksmuseets webbplats Länk till annan webbplats.

Kontakt

Adress: Tändsticksgränd 27, Jönköping
Telefon: 036-10 55 43
E-post: matchmuseum@jonkoping.se

Fågelmuseet

Fågelmuseet har en unik samling av fåglar och ägg är inrymt i en byggnad från 1914 i stadsparken i Jönköping. Fågelsamlingen omfattar 1 450 exemplar av 330 arter. Samlingen omfattar också 2 580 ägg av 281 fågelarter och en fotosamling.

De flesta fåglar är monterade från slutet av 1800-talet fram till 1910. Här hittar du både vanliga och ovanliga häckfåglar samt regelbundna flyttfåglar, men även arter som bara besökt landet vid något tillfälle.

Fågelmuseets webbplats Länk till annan webbplats.

Kontakt

Jönköpings stadspark

Under maj–augusti, telefon: 036-12 99 83

Under september–april, telefon: 036-10 55 43 (kontakt via Tändsticksmuseet).

 

Stadshistorisk utställning

På stadsarkivet (i stadsbiblioteket) finns en stadshistorisk utställning över Jönköping. I den stadshistoriska utställningen kan du följa Jönköpings stads historia från åren före grundläggandet 1284 fram till visionen om det framtida Jönköping.

Utställningen är fylld av intressanta föremål från Jönköpings läns museum med tillhörande beskrivande texter. Som guide till utställningen finns en historieapp på både svenska och engelska att ladda ner.

Den stadshistoriska utställningen har öppet samtidigt som stadsbiblioteket.

Jönköpings stadsbibliotek Länk till annan webbplats.

Utställning om stadsutveckling

I Utställningehallen i Juneporten kan du bland annat se en trämodell över centrala Jönköping, få veta mer om aktuella detaljplaner och hur Jönköping utvecklats och fortsätter utvecklas.

Besöksadress: Västra storgatan 16 i Jönköping (Juneporten)

Ordinarie öppettider: Vardagar kl. 8–17

Senast granskad/publicerad: