Äldrekonsulenter i Jönköpings kommun

Äldrekonsulenternas mål är att skapa förutsättningar för seniorer att träffas i en social gemenskap i Jönköpings kommun. Genom olika kulturprogram och aktiviteter ges möjlighet till en meningsfull vardag.

Tillsammans med frivilliga drivs flera träffpunkter och friskvårdsaktiviteter på olika platser i kommunen. Frivilliga är även aktiva inom besöksverksamhet på äldreboende.

För hyresgäster på äldreboende finns det oftast en aktivitetssamordnare som ansvarar för aktiviteter med stöd från äldrekonsulenterna. Äldrekonsulenterna samverkar i olika nätverk med pensionärsorganisationer, föreningar och genom olika kulturprogram med studieförbund.

Kontakta äldrekonsulenterna

Maria Ottosson
Tfn: 036-10 73 86
Mejl: maria.ottosson2@jonkoping.se

Jenny Janeke
Tfn: 036-10 25 89
Mejl: jenny.janeke@jonkoping.se

Ing-Marie Jonsson
Tfn: 036-10 64 63
Mejl: ing-marie.jonsson@jonkoping.se

Maria Dellenbo
Tfn: 036-10 29 38
Mejl: maria.dellenbo@jonkoping.se

Kristina Jonsson
Tfn: 036-10 57 68
Mejl: tinna.jonsson@jonkoping.se