Äldrekonsulenter i Jönköpings kommun

Äldrekonsulenternas mål är att skapa förutsättningar för seniorer att träffas i en social gemenskap i Jönköpings kommun. Genom olika kulturprogram och aktiviteter ges möjlighet till en meningsfull vardag.

Tillsammans med volontärer drivs flera träffpunkter och friskvårdsaktiviteter på olika platser i kommunen. Volontärer är även aktiva inom besöksverksamhet på äldreboende.

För hyresgäster på äldreboende finns det oftast en aktivitetssamordnare som ansvarar för aktiviteter med stöd från äldrekonsulenterna. Äldrekonsulenterna samverkar i olika nätverk med pensionärsorganisationer, föreningar och genom olika kulturprogram med studieförbund.

KONTAKT

Äldrekonsulenter

Maria Ottosson
Telefon: 036-10 73 86
E-post: maria.ottosson2@jonkoping.se

Jenny Janeke
Telefon: 036-10 25 89
E-post: jenny.janeke@jonkoping.se

Ing-Marie Jonsson
Telefon: 036-10 64 63
E-post: ing-marie.jonsson@jonkoping.se

Maria Dellenbo
Telefon: 036-10 29 38
E-post: maria.dellenbo@jonkoping.se

Kristina Jonsson
Telefon: 036-10 57 68
E-post: tinna.jonsson@jonkoping.se

Senast granskad/publicerad: