Fritidsgårdar och träffpunkter för unga

Här finns information om de fritidsgårdar som finns i kommunen. Vi anordnar också andra verksamheter i de olika kommundelarna.

Det finns också mötesplatser för unga som drivs av föreningar och organisationer. De kallas träffpunkter.

På fritidsgården träffas unga och har kul tillsammans. Ledarna tar tillvara och främjar ungdomarnas kreativitet, intressen och behov. I verksamheten lyfts frågor om folkhälsa, integration, delaktighet, jämställdhet, relationer och olika trender. 

Verksamheten är frivillig och öppen för alla, främst i åldrarna 10–19 år.

Kommunala fritidsgårdar:

  • Attarps fritidsgård, Bankeryd
  • Brunnen, centrala Jönköping
  • Fritidsgården Birka, Österängen
  • Fritidsgården Forum, Öxnehaga
  • Gränna fritidsgård
  • Allaktivitetshuset Smeden
  • Norrahammars fritidsgård
  • Råslätts fritidsgård
  • Stråga fritidsgård, Gräshagen

Träffpunkter för unga

Flera föreningar och organisationer har öppnat träffpunkter. De fungerar som ett komplement till de kommunala fritidsgårdarna. Träffpunkterna vill underlätta och ge utrymme för ungdomar att mötas under fria former.

Det finns utrymme både för samtal och fysiska aktiviteter och verksamheten är frivillig och öppen för alla, främst i åldern 10–19 år. Här ser du vilka träffpunkter som är öppna och var de ligger.

Träffpunkter i Jönköpings kommun

Verksamhet

Besöksadress

Kontakt telefon

Assyriska Turabdinföreningen

Huskvarnavägen 79,
554 66 Jönköping

Songul Tanriver

Fridhems Ungdomsgård

Bottnaryds Byalag,
Bottnaryd

036-200 39

Missionskyrkan, Hovslätt Länk till annan webbplats.

Björkbackavägen 2,
Hovslätt

036-769 58

Norrahammars Frikyrkoförsamling Ungdom
(Café Sweet Saturday)

Spånhultsvägen 2,
Jönköping

036-37 47 610

Pingstkyrkan, Tenhult

Västra vägen 2B,
Tenhult

036-911 96

Tabergs Missionsförsamling Ungdom

Centrumplan 5,
Taberg

036-36 71 51

Underground

Sparvhöksgatan 1, Jönköping

Peter Magnusson
070-771 24 60

Ölmstad Pingstförsamling Länk till annan webbplats.

Grännavägen 4,
Ölmstad

036-523 82

Här ligger fritidsgårdarna:

Senast granskad/publicerad: