Häng med oss ut JKPG

I förgrunden syns en eld med ett grillgaller som det står en rostfri kastrull med lock på. Elden är på en klipphäll. I bakgrunden finns träd och en sjö skymtar i övre högra hörnet.  

Här finns information om Häng med oss ut Jkpg, en friluftsgrupp anpassad för dig över 18 år med neuropsykiatrisk eller psykisk funktionsnedsättning.

Vi vandrar i naturen, gör upp eld, plockar svamp och bär, testar kanot och så vidare.

Friluftsledare för gruppen är medarbetare från socialpsykiatrin som utbildats till friluftsledare i Friluftsfrämjandets regi.

Friluftsaktiviteterna är på en basnivå och alla aktiviteter som utförs anpassas efter personerna i gruppen. Syftet är att du ska kunna vara med i gruppen oberoende av funktionsförmåga!

  • Plats: Öxnegården på Öxnehaga
  • Tid: Var tredje torsdag 13.00-15.30, september till maj.
  • Kostnad: Medlemskap 385 kr/år (september-september).

Vill du ha mer information?

Kontakta Jenny Hiller:

E-post jenny.hiller@jonkoping.se

Telefon 036-10 29 03

Vill du ansöka om en plats i gruppen?

Ansök via formuläret under rubriken "Ansökan till Häng med oss ut".

Ansökan till Häng med oss ut

Här kan du som har en psykisk eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning ansöka för att delta i Friluftsgruppen Häng med oss ut.

Intag till gruppen sker inför varje ny gruppstart i september. För att komma med i årets grupp behöver du ansökt senast 5 augusti. I undantagsfall och i mån av plats kan intag även ske kontinuerligt under året i pågående grupp. Har du fått en plats i friluftsgruppen behåller du den automatisk i fyra terminer.

Rehabiliterande syfte

Friluftsgruppen Häng med oss ut har ett rehabiliterande fokus, vilket innebär att vi använder oss av naturen för att bli mer fysiskt aktiva, må bättre psykiskt, skapa social gemenskap samt hitta meningsfull fritidssysselsättning. För att vi ska kunna göra detta på bästa sätt och kunna möta dig efter rätt förutsättningar behöver vi veta om du har specifika behov eller problematik.

Referensperson

Vi ber i ansökan därför om en referensperson som kan intyga ditt behov av att vara med i gruppen. Det kan vara en personal i någon verksamhet, en kontaktperson eller en anhörig. När vi fått din ansökan ringer vi upp och pratar med referenspersonen. Allt som framkommer om dig behandlas under sekretess och förs inte vidare av oss ledare.

Du är välkommen att söka till Häng med oss ut även om du inte har specifika behov, utan bara har, har haft eller vill ha friluftslivet som intresse.


Har du någon insats från Funktionshinderomsorgen * (obligatorisk)
Har du någon insats från Funktionshinderomsorgen


Personuppgifter om dig:
Personuppgifter om dig:
Naturen förbättrar hälsan

Naturen har en mängd hälsofördelar. Till exempel minskar den stress, depression och ångest, gör att vi rör på oss mer, sover bättre och ger oss bättre förmåga till tänkande. Samtidigt nyttjas naturen i mindre utsträckning av många som skulle behöva dessa hälsovinster som allra mest. Har man en till exempel en neuropsykiatrisk- eller psykisk funktionsnedsättning kan det vara svårare att ta sig till naturen av olika anledningar och nyttja friluftslivet som den resurs för hälsan som det är.

Mer om Häng med oss ut JKPG

Projektet är Jönköpings kommuns variant av projektet "Häng med oss ut" som pågått i Sjöbo kommun sedan 2016. Projektet drivs av Socialpsykiatrin i Jönköping kommun och Friluftsfrämjandet Öxnegården, i samarbete med Kultur- och fritidsförvaltningen i Jönköpings kommun och Friluftsfrämjandet Region Öst. Statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt (LONA) är medfinansiär för genomförandet av detta projekt. Syftet med friluftsgruppen är att öka den fysiska aktiviteten i naturmiljö, öka tillgängligheten till naturen, testa på olika friluftsaktiviteter och lära sig mer om djur, natur och hur naturen kan användas för att må bra.

Sverigekarta i ljusgrönt med söder i vänstra nedre hörnet och norr i högra övre hörnet. En röd cirkel mitt på där det står Lokala Naturvårdssatsningen. 

Senast granskad/publicerad: