search
Sök
menu
Meny
Sök

Tekniska kontoret

Tekniska kontoret har ansvaret för den tekniska infrastrukturens funktion.

Kontoret har ansvar för kommunens fasta egendom såsom fastigheter, mark, naturområden, parker, gator, vägar och VA-anläggningar. Vi har också ansvar för avfallshantering, hamnar och parkeringsverksamhet samt planering för kommunens bostads- och markförsörjning. 

Förvaltningschef Thomas Bergholm

Politisk styrning

Tekniska nämnden har övergripande ansvar. Nämnden har 13 ledamöter och lika många ersättare och sammanträder en gång i månaden.

Tekniska kontoret är nämndens verkställande förvaltning. Kontoret har ca 700 anställda och är organiserat i fem avdelningar: Fastighetsavdelningen, Gata/Park-avdelningen, VA-avdelningen, Verksamhetsservice samt Mark och exploateringsavdelningen.

Öppettider

Juneportens reception är öppen kl 8-17 (sept - maj) och 8-16 (juni - augusti).

Adress:

Besöksadress: Juneporten, Västra Storgatan 16, Jönköping
Postadress: Tekniska kontoret, 551 89 Jönköping