search
Sök
menu
Meny
Sök

Välfärdsindikatorer

Här finns information om hur ett antal inditatorer har tagits fram som mått på välfärden i kommunen. Detta är ett led i vårt integrationsarbete .

Välfärdsindikatorer 2018

Sammanställningen av välfärdsindikatorer antogs av kommunfullmäktige i maj 2018. De tjugo indikatorer som tagits fram för samtliga delområden i kommunen (72 st) behandlar bland annat bebyggelse- och befolknings­sammansättning, utbildningsnivå, sysselsättning, inkomster, hälsa, demokrati samt trygghet. Dessa har valts för att ge en så bred bild som möjligt av förhållandena i kommunens olika delar.

Välfärdsindikatorer för 2001 och 2009

Den första länken under respektive år 2001 och 2009 leder till en större fil där hela utredningen presenteras.

Övriga länkar leder till respektive delområde (69 st), inledningstext och övriga indika­torer.

KONTAKT

Andreas Zeidlitz
Tfn 036-10 57 30