Offentlighetsprincipen

Här hittar du information om offentlighetsprincipen som är en viktig del i det demokratiska samhället.

Offentlighetsprincipen innebär att myndigheter skall vara öppna för insyn så långt som möjligt.

Offentlighetsprincipen infördes i lagstiftningen år 1766. Den regleras i Sveriges grundlag av Tryckfrihetsförordningen.

Genom tryckfrihetsförordningen och offentlighetslagen har du rätt att ta del av allmänna offentliga handlingar hos statliga och kommunala myndigheter. Det kan ge dig insyn i hur förtroendevalda (politiker) och tjänstemän handlägger ärenden, vilka handlingar som kommit in till kommunens olika förvaltningar och vilka som skickats ut.

Om du vill ta del av allmänna handlingar, läs mer under rubriken "Allmänna offentliga handlingar"

Allmänna offentliga handlingar

Svensk författningssamling: Tryckfrihetsförordning (1949:105) Länk till annan webbplats.

Senast granskad/publicerad: