search
Sök
menu
Meny

Whistleblower, tips om misstänkta oegentligheter

Om du misstänker att det finns oegentligheter inom någon av Jönköping kommuns verksamheter kan du kontakta whistleblower-funktionen.

Misstankarna kan gälla korruption, mutor, jäv eller liknande där någon på ett oacceptabelt sätt utnyttjar sin ställning för att gynna sig själv.

Whistleblower-funktionen är till för alla som vill lämna ett tips.

Lämna ett tips

För att tipset ska kunna hanteras på ett bra sätt bör det innehålla:

  • Vilket fel som misstänks ha begåtts.
  • Vem som misstänks ha varit delaktig.
  • Vilka verksamheter, nämnder eller bolag i kommunen som är berörda.
  • Dokumentation eller andra uppgifter som skulle kunna underlätta fortsatt utredning.

Om du vill vara anonym

Namn och personuppgifter behöver inte lämnas av uppgiftslämnare eftersom det som huvudregel inte går att sekretessbelägga inkomna tips och det finns därmed ingen garanti för anonymitet.

Kontakt

Brevlåda för whistleblowerfunktion, 
whistleblower@jonkoping.se

Lars Åke Svensson
Chefsjurist
036-10 28 54

Mathias Westergaard-Nielsen
Stadsjurist
Tfn 036-10 61 55