search
Sök
menu
Meny
Sök

Whistleblower (visselblåsare), tips om misstänkta oegentligheter

Om du misstänker att det finns oegentligheter inom någon av Jönköping kommuns verksamheter kan du kontakta funktionen whistleblower, också kallat visselblåsare.

Misstankarna kan gälla korruption, mutor, jäv eller liknande där någon på ett oacceptabelt sätt utnyttjar sin ställning för att gynna sig själv.

Whistleblower-funktionen är till för alla som vill lämna ett tips.

Lämna ett tips

För att tipset ska kunna hanteras på ett bra sätt bör det innehålla:

  • Vilket fel som misstänks ha begåtts.
  • Vem som misstänks ha varit delaktig.
  • Vilka verksamheter, nämnder eller bolag i kommunen som är berörda.
  • Dokumentation eller andra uppgifter som skulle kunna underlätta fortsatt utredning.

Offentlighet och anonymitet
Många av de tips vi får in kan inte sekretessbeläggas och det finns därför ingen garanti för att du förblir anonym. Därför behöver du inte lämna namn och personuppgifter. 

Så här lämnar du tipset

Du lämnar ditt tips till en e-postbrevlåda för whistleblower-funktion: whistleblower@jonkoping.se eller via formuläret här.


Kontakt

E-post för whistleblowerfunktion:
whistleblower@jonkoping.se

Lars Åke Svensson
Chefsjurist
036-10 28 54