Arbetsmarknadsstatistik

Illustration av förstoringsglas med en människa i mitten.

I slutet av 2021 arbetade 79 429 personer inom kommunens gränser, vilket innebär att sysselsättningen har ökat med 3 900 över en 5-årsperiod.

Den vanligaste yrkesbranschen i Jönköpings kommun är vård och omsorg, följt av handel samt företagstjänster. Den största arbetsgivaren är Jönköpings kommun med cirka 15 400 anställda, medan den största privata arbetsgivaren är Husqvarna AB med cirka 1 900 anställda.

Sysselsättningsutveckling


2017

2018

2019*

2020

2021

Dagbefolkning

75 517

77 160

78 267

77 348

79 429

Nattbefolkning

69 866

71 035

72 216

71 286

73 147

* Fr.o.m. 2019 används en ny källa och metod för att klassificera förvärvsarbetande, därför är fr.o.m. 2019 års uppgifter inte riktigt jämförbara med tidigare år.

Kommentar: Sysselsättningsstatistiken avser förvärvsarbetande 16 år och äldre. Dagbefolkning är förvärvsarbetande med arbetsställe i kommunen. Nattbefolkning är förvärvsarbetande med bostad i kommunen. Notera att det är en eftersläpning på ett år då det gäller publicering av arbetsmarknadsstatistik.


Pendling


2017

2018

2019*

2020

2021

Inpendlare

14 444

14 969

14 843

14 936

15 721

Utpendlare

8 793

8 844

8 792

8 874

9 439

Nettopendling

5 651

6 125

6 051

6 062

6 282Sysselsatta efter näringsgren 2021

Näringsgren

Kvinnor

Män

Totalt

Procent

Vård och omsorg;  sociala tjänster

11 366

2 914

14 280

18,0

Handel

4 441

6 313

10 754

13,5

Företagstjänster

3 714

5 352

9 066

11,4

Tillverkning och utvinning

2 056

6 870

8 926

11,2

Utbildning

5 698

1 977

7 675

9,7

Transport och magasinering

1 514

4 470

5 984

7,5

Offentlig förvaltning och försvar

3 352

2 211

5 563

7,0

Byggverksamhet

370

4 293

4 663

5,9

Personliga och kulturella tjänster

1 646

1 315

2 961

3,7

Hotell och restauranger

1 352

1 187

2 539

3,2

Information och kommunikation

575

1 724

2 299

2,9

Fastighetsverksamhet

425

828

1 253

1,6

Jordbruk, skogsbruk och fiske

277

746

1 023

1,3

Energi och miljö

178

752

930

1,2

Finans- och försäkringsverksamhet

307

306

613

0,8

Okänd bransch

539

361

900

1,1

Totalt

37 810

41 619

79 429

100

 Anm. Förvärvsarbetande dagbefolkning (förvärvsarbetande med arbetsplats i kommunen)


Antal anställda efter större arbetsgivare, februari 2022

Arbetsgivare

Antal anställda*)

Jönköpings kommun

15 375

Region Jönköpings län

6 725

Husqvarna AB

1 925

IKEA Svenska AB

1 275

Statens Jordbruksverk

925

Arla Foods AB

675

Kooperativet OLJA

625

SAAB AB

625

Elgiganten Logistik AB

625

KABE AB

575

Sveriges Domstolar

575

FläktGroup Sweden AB

525

PostNord Sverige AB

475

Polismyndigheten

440

PostNord

425

Högskoleservice i Jönköping AB

375

Samhall AB

375

Vy Buss AB

375

  Källa: SCB:s Företagsregister

*) Anställda räknas de som tjänar 1 000 kr/månad eller mer.

Senast granskad/publicerad: