Befolkningsstatistik

Illustration med fyra blå staplar som blir högre från vänster till höger. I bakgrunden illustreras konturer på ansikten.

Den 31 december 2021 hade Jönköpings kommun en folkmängd på 143 579, vilket är en ökning med 1 152 personer sedan förra årsskiftet.

Jönköpings kommun har en något yngre befolkning än riket. Medelåldern i Jönköpings kommun är 40,4 år, vilket är ett år lägre än medelåldern i riket.

Cirka 26 000 av Jönköpings invånare är födda utomlands. Många är födda i övriga Norden, Irak, Syrien eller forna Jugoslavien.

Folkmängd

Kön

2017

2018

2019

2020

2021

Kvinnor

68 722

69 426

70 265

70 817

71 321

Män

68 759

69 796

70 816

71 610

72 258

Totalt

137 481

139 222

141 081

142 427

143 579


Folkmängdsförändringar


2017

2018

2019

2020

2021

Folkökning

2 184

1 741

1 859

1 346

1 152

Födda

1 615

1 688

1 644

1 665

1 651

Döda

1 202

1 253

1 100

1 240

1 140

Födelsenetto

413

435

544

365

511

Inflyttade

7 341

7 299

7 169

7 201

7 562

Utflyttade

5 592

6 001

5 927

6 322

6 962

Flyttnetto

1 749

1 298

1 242

879

600


Folkmängdsförändringar kvartalsvis


2022 kv. 1

2022 kv. 2

2022 kv. 3

Folkmängd vid periodens slut

143 901

144 070

144 699

Folkökning

322

169

601

Födda

416

416

538

Döda

319

262

450

Födelsenetto

97

154

88

Inflyttning

1 563

1 637

3 105

Utflyttning

1 398

1 700

2 682

Flyttnetto

165

-63

423

Justering*

60

78

90

 * Justeringar redovisar eventuella födslar, dödsfall och flyttningar som inträffat före den aktuella redovisningsperioden men som har rapporterats under denna period samt eventuella rättelser av tidigare gjorda aviseringar. 


Medelålder 2021

Område

Kvinnor

Män

Båda könen

Jönköpings kommun

41,4

39,4

40,4

Riket

42,5

40,7

41,6


Folkmängd i olika kommundelar*

Kommundel

2017

2018

2019

2020

2021

Jönköping

65 423

66 817

68 153

69 091

69 664

Huskvarna

23 978

24 031

24 058

24 097

24 306

Gränna

4 133

4 124

4 148

4 203

4 234

Visingsö

726

732

725

716

720

Skärstad-Ölmstad

5 103

5 163

5 281

5 409

5 582

Lekeryd

2 976

3 019

3 044

3 061

3 068

Tenhult

5 172

5 248

5 271

5 312

5 319

Barnarp

3 960

3 890

3 941

3 927

3 945

Norrahammar-
Hovslätt

9 376

9 630

9 805

9 858

9 912

Månsarp-Taberg

4 902

4 871

4 856

4 911

4 939

Bankeryd

9 296

9 266

9 255

9 296

9 317

Norra Mo

2 436

2 431

2 544

2 546

2 573

Totalt

137 481

139 222

141 081

142 427

143 579

* Indelningen av kommundelar bygger på tidigare kommun- och församlingsgränser.


Utrikes födda efter födelseland

Födelseland

2017

2018

2019

2020

2021

Syrien

2 992

3 216

3 448

3 660

3 863

Irak

3 385

3 460

3 552

3 550

3 582

Jugoslavien

1 388

1 361

1 349

1 331

1 318

Bosnien-Hercegovina

1 231

1 241

1 267

1 303

1 289

Somalia

813

871

949

990

1 060

Afghanistan

382

526

645

745

822

Iran

602

651

720

764

810

Tyskland

733

766

758

783

773

Turkiet

619

633

637

639

700

Libanon

585

601

607

619

628

Indien

517

595

628

628

604

Polen

556

579

602

598

603

Pakistan

281

363

470

532

603

Eritrea

339

404

500

521

577

Kina

367

445

503

499

490

Rumänien

397

395

423

428

435

Norden

1 628

1 602

1 550

1 500

1 478

Övriga länder

6 469

6 914

7 369

7 596

7 884

Totalt

23 284

24 623

25 977

26 686

27 519Senast granskad/publicerad: