Områdesfakta

Här finns områdesfakta som ger en samlad bild av folkmängd, folk­mängds­förändringar, bostäder, bilinnehav, sysselsättning och inkomster i kommunens olika områden.

Materialet redovisas för kommunens 76 statistik- och planeringsområden, 
i avsnittet Hela kommunen ges en total bild.

Områdesfakta finns endast tillgänglig digitalt.

Senast granskad/publicerad: