Statistik på karta

I kommunkartan redovisas statistik för kommunens 76 statistik- och planeringsområden.

I den centrala tätorten utgörs områdena av stadsdelar och utanför den centrala tätorten utgörs områdena av övriga tätorter samt landsbygdsområden. 

Den statistik som redovisas i kartan är folkmängd, area, befolkningstäthet, småhus, lägenheter i flerbostadshus, andel förvärvsarbetande samt sysselsatta. 

För att få fram statistiken klickar du på det område du är intresserad av.

Senast granskad/publicerad: