Kartor över Jönköpings kommun

Här hittar du information om vår kommunatlas, ett galleri av olika webbkartor över Jönköpings kommun.

Öppna en karta genom att klicka på någon av bilderna.

Kommunatlas

Du hittar dels ”Jönköpings Kommunkarta” med allmänt innehåll där du själv väljer vad du vill se, eller en mer specialanpassad webbkarta som vår 3D-stadsmodell eller Naturreservatskartan.

Atlasen kommer att kompletteras med nya kartor successivt. Kom gärna med synpunkter på kartorna. Vilken information saknar du? Kontakta Kartavdelningen via Kontaktcenter.

Kommunatlas, Jönköpings kommun Länk till annan webbplats.

Jönköpings kommunkarta

I Jönköpings kommunkarta finns ett antal tänd- och släckbara lager t.ex. med information om kommunens förskolor, badplatser, återvinningsstationer, gällande detaljplaner och kommunstatistik.

För att söka efter ett lager kan du klicka på förstoringsglaset ovanför lagerlistan. Det finns även funktioner för att mäta, rita in egna punkter och linjer eller skriva ut en karta över valfritt område.
Information och hjälp med hur du kan använda kartan hittar du genom att klicka på i-knappen längst till höger i menyn.

Kommunkartan Länk till annan webbplats.

Skärmbild av kommunkartan.

Senast granskad/publicerad: