Kundanpassade kartprodukter och tjänster

Här finns information om öppna geodata och hur vi kan ta fram kundanpassade kartor och analyser baserade på geografisk information.

Vi kan hjälpa dig med olika kundanpassade kartor för specifika ändamål, exempelvis till illustrationer, skyltar och orienteringstavlor. Vi kan leverera digitalt och som utskrifter i olika format.

Tematiska kartor, analyser och visualiseringar

Med hjälp av GIS (geografiska informationssystem) kan statistik, budget eller annat verksamhetsspecifikt data presenteras geografiskt. En tematisk karta kan skapas genom att koppla samman data från en vanlig databas med ett geografiskt område, (som en adress, koordinat, fastighet eller nyckelkodsområde). Med hjälp av kartan i kombination med teckenförklaring och diagram kan sambanden bli tydligare och ge en bättre överblick.

Karta över Jönköping, illustration

Med hjälp av en DTM, digital terrängmodell, kan geografiska analyser av t.ex. översvämningsrisker eller bullernivåer redovisas.

Karta över Jönköping, illustration.

Genom ruttplaneringsverktyg kan vi t.ex. visualisera ISO-ytor som beskriver avstånd eller tid från en viss punkt. Ruttplanering kan användas för att optimera skolskjutsar, beräkna insatstider eller för transportplanering.

Karta över Jönköping, illustration.


Öppna geodata

I tjänsten Öppna geodata kan du söka, ladda ner eller via API:er komma åt de öppna geografiska data som finns i Jönköpings kommun.

Exempel på geografiska data kan vara badplatser, grundskolor, kommunstatistik inom nyckelkods­områden, naturvårdsobjekt, offentliga toaletter och parkeringsplatser.

Geografiska data kan till exempel användas i Google Earth eller läggas på en karta som stöder WMS, GeoJSON eller Geoservice.

Där finns även länkar till några av Jönköpings kommuns webbkartor där du kan titta på öppna geodata.

Öppna geodata Länk till annan webbplats.

Senast granskad/publicerad: