Taxor och avgifter för kartor och geografisk information

Här finns information om avgifter och kostnader kopplat till tjänster och användning av kommunens kartor.

Kommunens kartor och geografisk information är upphovsrättsligt skyddade och finansieras både via skatter och nyttjanderättsavgifter. Avgifterna beslutas av Kommunstyrelsen och är knutna till gällande prisbasbelopp. Det betyder att avgifterna ändras varje år då nytt prisbasbelopp fastställs med hänsyn till den allmänna kostnadsutvecklingen. Avgifterna för geografisk information finns beslutade i Stadsbyggnadsnämndens taxor och avgifter under avsnitt 4. Du hittar beskrivningen av våra produkter och hur avgifterna beräknas i PDF:en under Dokument.

Nyttjanderättsavgifterna är huvudsakligen för tillfälliga användare. Med mer frekventa kunder tecknar vi ofta årliga kartavtal. Kontakta gärna kartavdelningen 036-10 50 00 för prisinformation eller offert.

Avgifterna avser endast nyttjanderättsavgifter. Moms tillkommer med 25 %. Kostnader för bearbetning av data kan tillkomma liksom avgift för utskrift och kopiering.

Senast granskad/publicerad: