Priser och utmärkelser till Jönköpings kommun

Här kan du läsa om några av de priser och utmärkelser som Jönköpings kommun har fått de senaste åren.

2022

Guldfärgad vimpel med en stjärna och texten "GULD Årets Superkommuner 2022".

Årets superkommun 2022

En kommun med stark arbetsmarknad, god befolkningstillväxt, hållbara samhällen och bra skola och kultur och fritid. Det är alla parametrar som gjorde att Jönköping vann Årets Superkommun 2022 i kategorin Städer och stadsnära kommuner. Utmärkelsen delas ut av Dagens Samhälle som sedan sju år tillbaka granskar och rankar Sveriges kommuner.

Framgångsrika kommuner som står särskilt väl rustade inför framtiden lyfts fram som goda exempel. Kommunerna rangordnas utifrån en rad faktorer, där allt är baserat på ren statistik. Dagens Samhälle tittar på de senaste siffrorna, men också hur utvecklingen sett ut historiskt gällande bland annat skola, vård och omsorg, kultur och fritid och attraktivitet. Även näringsliv, demografi och arbetsmarknad vägs in.

Så utser Dagens samhälle Årets superkommun. Länk till annan webbplats.

Samhällsbarometern 2022

Samhällsbarometern är en årlig undersökning om invånarnas syn på Sveriges tolv största städers utveckling. I Samhällsbarometern 2022 hamnade Jönköping på en fjärdeplats på topplistan över Sveriges mest välplanerade, hållbara och digitaliserade städer* 2022.

*Sveriges tolv största städer.

Läs mer om Samhällsbarometern. Länk till annan webbplats.

2021

Access City 2021

Jönköping tog emot den fina utmärkelsen Access City 2021 med motiveringen:

“The jury highlighted that your city has demonstrated the universal bottom-up approach, right mindset, an involvement in increasing equality. Moreover, the jury found that your city makes efforts in terms of accessibility at all levels of society: mental disabilities, children and elderly people also considered. Another asset is that your natural areas in the urban space are accessible. The bottom-up structure of public policies was a great asset of your application, including disabled people in the process.”

Läs mer om EU-priset Access City

2020

Årets friluftskommun

Utmärkelsen Årets friluftskommun delades ut av Sveriges Friluftskommun delas ut av Naturvårdsverket, Svenskt Friluftsliv och Sveriges Fritids- och Kulturchefsförening. I motiveringen till utmärkelsen står bland annat att "Jönköpings kommun satsar på att göra friluftslivet tillgängligt för flera olika målgrupper, med fokus på barn och människor med olika former av funktionsnedsättning". Det framhålls även att vi i vårt arbete "har visat på en bred samverkan med civilsamhället, akademien, offentliga och privata aktörer".

Årets friluftskommun, Svenskt Friluftslivs webbplats. Länk till annan webbplats.

2019

Nöjda medborgare

I SCB:s medborgarundersökning 2019 hamnade vår kommun i topp på listan över medborgarnas syn på våra verksamheter. Vår kommun placerade sig på sjätte plats bland alla undersökta kommuner och på första plats bland de större kommunerna. Undersökningen visade även att medborgarna ser goda möjligheter till arbete och utbildning. Samtidigt finns det potential att förbättra möjligheten till inflytande och påverkan.

Läs mer om SCB:s medborgarundersökning.

Bra arbetsgivare

Vår kommun hamnade 2019 överst av alla svenska kommuner i undersökningen Sveriges Bästa Arbetsgivare, och i topp 50 totalt. Undersökningen, som genomfördes av employer brand-företaget Universum , mäter vad medarbetare tycker om sin nuvarande arbetsgivare utifrån tre olika faktorer: intern identitet, nöjdhet och lojalitet.

Läs mer om Universums undersökning Länk till annan webbplats.

Framgångsrik stadskärna

När konsultbolaget WSP rankade Sveriges mest framgångsrika stadskärnor hamnade Jönköping i topp. En välgrundad och väl följd stadsbyggnadsvision, ansågs vara en av framgångsformlerna.

Läs mer om utmärkelsen och underlaget för granskningen Länk till annan webbplats.

Medmänsklig kommun

2019 fick vi även utmärkelsen årets medmänskliga kommun av Raoul Wallenberg Academy. Priset gick till Jönköping för vår förmåga att tillämpa ett rättighets- och inkluderingstänk i alla kommunala verksamheter.

Läs mer om utmärkelsen och om Raul Wallenberg-akademin Länk till annan webbplats.

2018

Årets LSS-kommun

Vi tilldelades årets bästa LSS-kommun av Föräldrakraft och ABH Utbildning. Vi fick priset för vårt arbete med att bevara LSS intentioner om rätten till personlig assistans även när stat och domstolar sviker.

Bästa idrottsstad

Vi utsågs till årets breddidrottskommun, av Tidningen sport och affärer. Nämnas i sammanhanget kan även att SVT Sport gav oss titeln Sveriges bästa idrottsstad 2017.

Senast granskad/publicerad: