Arbetsmarknadsstatistik

Illustration av förstoringsglas med en människa i mitten.

I slutet av 2020 arbetade 77 348 personer inom kommunens gränser, vilket innebär att sysselsättningen har ökat med 4 200 över en 5-årsperiod.

Den vanligaste yrkesbranschen i Jönköpings kommun är vård och omsorg, följt av handel samt tillverkning och utvinning. Den största arbetsgivaren är Jönköpings kommun med cirka 15 400 anställda, medan den största privata arbetsgivaren är Husqvarna AB med cirka 1 900 anställda.

Sysselsättningsutveckling


2016

2017

2018

2019*

2020

Dagbefolkning

73 151

75 517

77 160

78 267

77 348

Nattbefolkning

68 201

69 866

71 035

72 216

71 286

* Fr.o.m. 2019 används en ny källa och metod för att klassificera förvärvsarbetande, därför är 2019 års uppgifter inte riktigt jämförbara med tidigare år.

Kommentar: Sysselsättningsstatistiken avser förvärvsarbetande 16 år och äldre. Dagbefolkning är förvärvsarbetande med arbetsställe i kommunen. Nattbefolkning är förvärvsarbetande med bostad i kommunen. Notera att det är en eftersläpning på ett år då det gäller publicering av arbetsmarknadsstatistik.


Pendling


2015

2016

2017

2018

2019*

2020

Inpendlare

12 695

13 633

14 444

14 969

14 843

14 936

Utpendlare

8 616

8 683

8 793

8 844

8 792

8 874

Nettopendling

4 079

4 950

5 651

6 125

6 051

6 062Sysselsatta efter näringsgren 2020

Näringsgren

Kvinnor

Män

Totalt

Procent

Vård och omsorg;  sociala tjänster

11 311

2 867

14 178

18,3

Handel

4 309

5 983

10 292

13,3

Tillverkning och utvinning

1 974

6 661

8 635

11,2

Företagstjänster

3 565

5 000

8 565

11,1

Utbildning

5 634

1 973

7 607

9,8

Transport och magasinering

1 475

4 327

5 802

7,5

Offentlig förvaltning och försvar

3 305

2 205

5 510

7,1

Byggverksamhet

345

4 217

4 562

5,9

Personliga och kulturella tjänster

1 558

1 281

2 839

3,7

Hotell och restauranger

1 214

1 127

2 341

3,0

Information och kommunikation

551

1 650

2 201

2,9

Fastighetsverksamhet

421

830

1 251

1,6

Jordbruk, skogsbruk och fiske

305

784

1 089

1,4

Energi och miljö

160

729

889

1,2

Finans- och försäkringsverksamhet

287

290

577

0,7

Okänd bransch

624

386

1 010

1,3

Totalt

37 038

40 310

77 348

100

 Anm. Förvärvsarbetande dagbefolkning (förvärvsarbetande med arbetsplats i kommunen)


Antal anställda efter större arbetsgivare, februari 2022

Arbetsgivare

Antal anställda*)

Jönköpings kommun

15 375

Region Jönköpings län

6 725

Husqvarna AB

1 925

IKEA Svenska AB

1 275

Statens Jordbruksverk

925

Arla Foods AB

675

Kooperativet OLJA

625

SAAB AB

625

Elgiganten Logistik AB

625

KABE AB

575

Sveriges Domstolar

575

FläktGroup Sweden AB

525

PostNord Sverige AB

475

Polismyndigheten

440

PostNord

425

Högskoleservice i Jönköping AB

375

Samhall AB

375

Vy Buss AB

375

  Källa: SCB:s Företagsregister

*) Anställda räknas de som tjänar 1 000 kr/månad eller mer.

Senast granskad/publicerad: