Mänskliga rättigheter

Här finns information om hur Jönköpings kommun arbetar med mänskliga rättigheter.

Mänskliga rättigheter är grunden för fred, frihet, demokrati och hållbar utveckling. Det är också regler för rättigheter som varje människa har. Mänskliga rättigheter gäller för alla människor, alltid och överallt.

Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De är utrustade med förnuft och samvete och bör behandla varandra i en anda av gemenskap. (FN: s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, artikel 1)

Mänskliga rättigheter i Jönköpings kommun

Jönköpings kommuns värdegrund bygger på de mänskliga rättigheterna. Kommunen ska arbeta för lika behandling. Arbetet bygger på sex principer för genomförande:

  • icke-diskriminering och jämlikhet,
  • delaktighet och inflytande,
  • transparens och ansvar.

Genom att använda de sex principerna för genomförande arbetar verksamheterna rättighetsbaserat. Att arbeta rättighetsbaserat betyder att arbetet ska anpassas utifrån varje människas behov och rättigheter. Det betyder också att personal har kunskap om de mänskliga rättigheterna.

Icke-diskriminering

Kommunen ett ansvar att skydda dig mot diskriminering och att inte utsätta dig för diskriminering. Om du upplever att du blivit diskriminerad kan du vända dig till Diskrimineringsombudsmannen. Du kan också vända dig till närmaste antidiskrimineringsbyrå, genom Sveriges Antidiskrimineringsbyråer, för rådgivning och hjälp.

Senast granskad/publicerad:

KONTAKT

Maja Björkebäck
Strateg för mänskliga rättigheter och barnrätt
Utvecklings- och hållbarhetsenheten