search
Sök
menu
Meny

Tillgänglighets- och bemötandepriset

Två kvinnor tittar på en telefon - den ena är funktionsvarierad. 

Jönköping ska vara en stad för alla. Det ska vara enkelt att ta sig fram – inte bara på gator, torg och offentliga platser, utan även i offentliga lokaler, butiker och restauranger.

Sedan 2017 har Jönköpings kommun delat ut ett tillgänglighets- och bemötandepris i samband med Internationella Funktionshinderdagen.

2018 delades priset ut till butiken Ica Supermarket Klostergatan och IKEA Jönköping, som visat sig ha speciellt god tillgänglighet för alla kunder.

Till god tillgänglighet räknas bland annat:

  • framkomlighet
  • information
  • bullernivåer
  • hänsyn till allergiker
  • kunnighet hos personalen

Bemötande av gäster och kunder bedöms och särskild hänsyn tas till om tillgänglighet åstadkommits med intelligens och fantasi.

Dags att nominera företag till 2019 års tillgänglighets- och bemötandepris 

Du har möjlighet att nominera ditt eget eller andras företag. Sista dagen för nominering är den 28 oktober 2019.

Kommunen förbehåller sig rätten att avstå från att dela ut priset om de nominerade inte uppfyller kraven.    
De personuppgifter du skriver in här läggs in i vårt diarium för att vi ska kunna handlägga Tillgänglighets- och bemötandepriset och din nominering. Uppgifterna lagras i vårt arkiv och gallras enligt arkivlagen.