search
Sök
menu
Meny
Sök

Tillgänglighets- och bemötandepriset

Två kvinnor tittar på en telefon - den ena är funktionsvarierad. 

Här kan du läsa om tillgänglighets- och bemötandepriset som delas ut för att uppmärksamma och uppmuntra företag som har god tillgänglighet och gott bemötande.

Jönköping ska vara en stad för alla. Det ska vara enkelt att ta sig fram – inte bara på gator, torg och offentliga platser, utan även i offentliga lokaler, butiker och restauranger.

Sedan 2017 har Jönköpings kommun delat ut ett tillgänglighets- och bemötandepris i samband med Internationella Funktionshinderdagen. Prissumman är på 10 000 kr.

Till god tillgänglighet räknas bland annat:

  • framkomlighet
  • information
  • bullernivåer
  • hänsyn till allergiker
  • kunnighet hos personalen

Bemötande av gäster och kunder bedöms och särskild hänsyn tas till om tillgänglighet åstadkommits med intelligens och fantasi.

2021 års tillgänglighets- och bemötandepris delades ut den 3 december och gick till xFlow.

Juryn som utser vinnaren består av ett kommunalråd, stadsbyggnadsnämndens ordförande, tjänstepersoner som jobbar med tillgänglighetsfrågor samt representanter från Funktionsrätt Jönköping.