search
Sök
menu
Meny

Tillgänglighets- och bemötandepriset

Två kvinnor tittar på en telefon - den ena är funktionsvarierad. 

Jönköping ska vara en stad för alla. Det ska vara enkelt att ta sig fram – inte bara på gator, torg och offentliga platser, utan även i offentliga lokaler, butiker och restauranger.

OBS! På grund av coronapandemin kommer inget tillgänglighets- och bemötandepris att delas ut 2020. Vi hoppas vi återkommer 2021.

Sedan 2017 har Jönköpings kommun delat ut ett tillgänglighets- och bemötandepris i samband med Internationella Funktionshinderdagen.

2019 delades priset ut till Fjällstugan, för ett genomgående tillgänglighetstänk och en ambition att varje gäst ska känna sig sedd och välkommen.

Till god tillgänglighet räknas bland annat:

  • framkomlighet
  • information
  • bullernivåer
  • hänsyn till allergiker
  • kunnighet hos personalen

Bemötande av gäster och kunder bedöms och särskild hänsyn tas till om tillgänglighet åstadkommits med intelligens och fantasi.