search
Sök
menu
Meny
Sök

Internationellt arbete, internationalisering

Det internationella arbetet syftar till att öka utbyte, förståelse och samverkan mellan människor, kulturer och nationer. Det ska också främja kommunernas arbete med internationalisering i de olika förvaltningarna och avdelningarna.

EU/internationella relationer har som uppgift att lyfta EU och internationella frågor i regionen. En uppgift är också att visa på vad regionen och kommuner gör internationellt. Fokus är bland annat att inspirera, kommunicera och öka kunskapen om internationella frågor genom olika projekt och samarbeten. Vi vill också inspirera allmänheten till att engagera sig i europeiska och internationella frågor.

Övergripande mål för EU/internationella relationers arbete är;

  • Öka invånarnas (ungdomars) tolerans och förståelse för andra kulturer.
  • Stimulera medborgare, näringsliv, föreningar, högskola m.fl. att etablera internationella kontakter och ta del av utvecklingsresurser
  • Tillföra de kommunala verksamheterna kompetens, resurser och perspektiv genom ett aktivt engagemang i olika internationella projekt och samarbeten.
  • Bidra till en demokratisk samhällsutveckling.

Politiskt beslut

Jönköpings kommunfullmäktige antog den 25 juni 1998 ”Mål och strategier för Jönköping kommuns internationella arbete”. Riktlinjerna reviderades den 25 oktober 2001.

Kontakt

Chantal Coté
internationell strateg

Kontaktcenter
Tfn 036-10 50 00