Vänorter och sistercity

Här finns information om att Jönköping-Huskvarna har haft förbindelser med de nordiska vänorterna sedan 1940-talet.

Kontakterna idag är främst på formell nivå mellan kommunledningarna samt ungdomsutbyte inom föreningar och skolor. Jönköpings kommun har fyra vänorter.

  • Svendborg i Danmark
  • Bodö i Norge
  • Kuopio i Finland
  • Väst-Virumaa län i Estland

Jönköping har ett skriftligt avtal om vänortssamarbete med dessa kommuner. Avtalet reglerar de officiella vänortsförbindelserna respektive stöd och utveckling av samarbetet inom näringsliv, kultur och allmännyttiga områden. Under våren 2023 kommer Jönköpings kommun stå som värd för vänortsmötet. 

Bodö i Norge, vänort

Bodö är en av våra vänorter och det administrativa centret i Nordland fylke norr om polcirkeln och har ca 40.000 invånare.

Staden är centrum för administration, handel, högre utbildning och fiskeprodukter.

Bodö är den ledande trafikknutpunkten i Nordnorge; bil, båt, flyg och tåg möts mitt i staden.

Den största turistattraktionen är Saltströmmen, världens starkaste tidvattenström.

Bodø kommune Länk till annan webbplats.

pdf: Vänortsavtal Bodö Pdf, 69.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Kuopio i Finland, vänort

Kuopio i Östra Finlands län grundades 1652 av greve Per Brahe som också samma år grundade Gränna.

Staden har drygt 85.000 invånare och är Finlands 8:e stad i storlek. Den är stiftsstad och säte för domstolar. Här finns universitet och högskolor. Skogsindustrin är den dominerande sektorn inom näringslivet.

Kuopio Länk till annan webbplats.

pdf: Vänortsavtal Kuopio Pdf, 69.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Svendborg i Danmark, vänort

Svendborg på Fyn i Danmark brukar kallas Öhavets huvudstad.

Huvudnäringarna är tillverkningsindustrin, handel och transport. Staden har flera skolor med maritim inriktning, till exempel navigationsskola.

Svendborgs kommune Länk till annan webbplats.

pdf: Vänortsavtal Svendborg Pdf, 69.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Väst-Virumaa län i Estland, vänort

Jönköpings kommun upprättade 1993 vänortsavtal med Väst-Virumaa län i Estland.

Länet ligger öster om Tallin och har 76.000 invånare. Där finns 4 städer och 15 landskommuner. Största ort är Rakvere. Där bor drygt 18.500 personer. De viktigaste näringslivsgrenarna är cement- och byggmaterialtillverkning, skogs- och träindustrier, charkuteri, sprittillverkning och ölbryggerier.

Visit Virumaa, Facebook Länk till annan webbplats.

pdf: Vänortsavtal Väst Virumaa Pdf, 26.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Sistercity Tianjin i Kina

Kommunstyrelsen i Jönköpings kommun upprättade 1993 sistercity-relation med Tianjin i Kina.

Tianjin är beläget 137 km sydost om Beijing, Kina och har 10 miljoner invånare. Staden är en central järnvägsknutpunkt, har en av Kinas största konstgjorda hamnar och en stor flygplats med bl.a. direkta utrikes flygförbindelser.

De mest framstående industrigrenarna är bilindustri, oljeindustri, varv och kemisk industri. Det finns 39 universitet och colleges.

Sistercity-verksamheten syftar till att genom avtal förmedla kontakter inom handel, ekonomi och övriga områden av gemensamt intresse samt olika former av utbyte mellan enskilda individer. Avtalet innebär normalt inget kommunalt åtagande. Kommunstyrelsen har ansvaret för sistercity-relationen.

Tianjin Länk till annan webbplats.

pdf: Samarbetsavtal Tianjin Pdf, 63.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Senast granskad/publicerad: