search
Sök
menu
Meny
Sök

Kartor och geografisk information

Vy över västra delarna av Jönköping

Här finns information om kartor du kan få tillgång till, exempelvis baskartor, kommunkartor, flygbilder, ortofoton eller kundanpassade kartor för specifika ändamål. 

Mer information om vilka kartprodukter vi har och hur de kan användas hittar du under Kartprodukter och Kundanpassade kartprodukter och tjänster i högermenyn.

Behöver du hjälp och råd när det gäller kartor, GIS och geografisk information du välkommen att vända dig till kartavdelningen via kontaktcenter genom att ringa 036-10 50 00.

Taxor och avgifter för kartor och geografisk information

Kommunens kartor och geografisk information är upphovsrättsligt skyddade och finansieras både via skatter och nyttjanderättsavgifter. Avgifterna beslutas av Kommunstyrelsen och är knutna till gällande prisbasbelopp. Det betyder att avgifterna ändras varje år då nytt prisbasbelopp fastställs med hänsyn till den allmänna kostnadsutvecklingen. Avgifterna för geografisk information finns beslutade i Stadsbyggnadsnämndens taxor och avgifter under avsnitt 4. Du hittar beskrivningen av våra produkter och hur avgifterna beräknas i PDF:en under Dokument.

Nyttjanderättsavgifterna är huvudsakligen för tillfälliga användare. Med mer frekventa kunder tecknar vi ofta årliga kartavtal. Kontakta gärna kartavdelningen 036-10 50 00 för prisinformation eller offert.

Avgifterna avser endast nyttjanderättsavgifter. Moms tillkommer med 25 %. Kostnader för bearbetning av data kan tillkomma liksom avgift för utskrift och kopiering.

Öppna geodata

I tjänsten Öppna geodata kan du söka, ladda ner eller via API:er komma åt de öppna geografiska data som finns i Jönköpings kommun.

Exempel på geografiska data kan vara badplatser, grundskolor, kommunstatistik inom nyckelkods­områden, naturvårdsobjekt, offentliga toaletter och parkeringsplatser.

Geografiska data kan till exempel användas i Google Earth eller läggas på en karta som stöder WMS, GeoJSON eller Geoservice.

Där finns även länkar till några av Jönköpings kommuns webbkartor där du kan titta på öppna geodata.