Kartprodukter

Här hittar du information om olika kartor och hur de kan användas. Stadsbyggnadskontoret kan ta fram olika kartor över Jönköpings kommun.

Baskarta

Baskartan, kommunens primärkarta, är kommunens mest detaljerade karta med hög noggrannhet. Den används bland annat som underlag vid planerings- och projekteringsverksamhet. Den innehåller fastighetsindelning, byggnader, vägar, vatten, höjdinformation m.m. Kartan är mest lämplig att använda i skalintervallet 1:500 – 1:2 000.

Tomtkarta, illustration

3D-stadsmodell

3D-stadsmodellen är fotorealistisk och innehåller en markmodell samt byggnader i Jönköping och Huskvarna draperade med sned- och flygbilder. Den används för planering, projektering och visualisering. Modellen är från 2016 och uppdateras bara med enstaka byggnader som är av betydelse.

3D-kartan över Jönköping och Huskvarna Länk till annan webbplats.

3d-stadsmodell

Kommunkarta

Kommunkartan är en mer översiktlig karta över samtliga kommundelar. Den innehåller bostadsområden, industriområden, grönområden, sjöar och vattendrag, vägar, järnvägar, byggnader och gatunamn m.m. Kartan används som underlag för översiktlig planering, för turistinformation, som tryckt kartprodukt och i webbapplikationer. Den är bäst lämpad i skala 1:10 000 – 1:30 000.

kommunkarta

Besökskarta

Besökskartan är tryckta turistkartor över de centrala delarna av Jönköping/Huskvarna och Gränna/Visingsö. De finns att hämta gratis hos Jönköpings kommuns kontaktcenter, vid kartställ och infartskyltar i kommunen, på bibliotek, hotell och vissa bensinstationer.

Utsidor av besökskartor.

Cykelkarta

Med hjälp av cykelkartor kan du hitta lämpliga cykelvägar i kommunen och se hur olika stadsdelar är sammanbundna. Cykelkarta över Jönköping-Huskvarna och Tenhult finns att hämta på Kontaktcenter i Juneporten i Jönköping. Alla cykelkartor går att skriva ut som pdf-er och finns under länkarna nedan.

Cykling, cykelvägar och cykelkarta

Cykelutflyktskarta

cykelkarta

Vandringskarta

Vandringskartor med information om sevärdheter längs vägen finns som pdf:er och går att skriva ut. Du hittar utskriftsvänliga kartor som pdf under respektive vandringsled genom länken nedan. 

Vandringsleder

vandringskartor

Nybyggnadskarta

Nybyggnadskartan används som kartunderlag för bygglovanmälan.  Kartområdet har kontrollerats i fält. Nybyggnadskartan innehåller information om fastighetsgränser, rättigheter, planbestämmelser, bebyggelse och topografi, förbindelsepunkter för vatten- och avlopp, fjärrvärme och el samt höjdavvägda punkter.

För mindre byggnader och tillbyggnader som inte ligger nära gräns räcker det med en förenklad nybyggnadskarta.

Beställ nybyggnadskarta

Ritning på nybyggnadskarta

Tomtkarta

Tomtkartan är ett enkelt utdrag ur baskartan över en fastighet. Den innehåller fastighetsgränser, fastighetsbeteckningar, byggnader, vägar, gatunamn, adressnummer m.m. Ingen komplettering eller kontroll av området i fält har skett. Tomtkartan kan användas i ansökningar och bygglovanmälningar av enklare slag som ej är i närhet av gräns.  För att skriva ut en tomtkarta över din tomt, följ länken nedan.

Tomtkarta för utskrift

Tomtkarta, illustration

Ortofoto

Ett ortofoto är en skalriktig flygbild. Bilder finns över de flesta tätorter i kommunen men har fotograferats vid olika tillfällen och med något olika upplösning. Ortofoton kan användas som ett alternativ till en karta eller som en bakgrundsbild tillsammans med annan kartinformation.

  • 2011: Jönköping, Barnarp, Norrahammar, Taberg, Månsarp
  • 2012: Huskvarna, Bankeryd
  • 2014: Gränna, Örserum, Ölmstad, Skärstad, Kaxholmen, Lekeryd, Tenhult, Öggestorp
  • 2016 Jönköping, Huskvarna
  • 2020 Norrahammar, Taberg, Månsarp, Barnarp, Torsvik och Stigamo
Ortofoto

Snedbild

En snedbild är ett flygfoto som är taget från ett flygplan med en kamera riktad snett nedåt och visar en vy över landskapet. Vi har snedbilder tagna över delar av kommunen mellan åren 2004-2015. Bilder kan du beställa utskrivna eller som digitala kopior.

Bild över Jönköping tagen från sidan

Laserdata och höjdgrid

Laserdata från 2016 finns som en ytmodell över Jönköping och Huskvarna och redovisar höjddata som ett punktmoln med 6-12 pkt/m2 . Laserdata kan användas för att generera höjdkurvor eller ta fram 3D-markmodeller för analyser eller till projekteringsunderlag. Ett höjdgrid redovisar höjddata som en markmodell (DTM) eller ytmodell (DSM). Laserdata från laserskanning bearbetas till raster, triangelnät eller rutnät. Höjdvärden är beräknade och har interpolerats fram med olika täthet.

Ytmodell

Senast granskad/publicerad: