search
Sök
menu
Meny

Kartprodukter

Stadsbyggnadskontorets Kartavdelning kan tillhandahålla olika kartor över Jönköpings kommun. Läs mer om våra produkter och hur de kan användas.

Kartbild baskarta, illustration

Baskarta

Baskartan, kommunens primärkarta, är kommunens mest detaljerade karta med hög noggrannhet. Den används bland annat som underlag vid planerings- och projekteringsverksamhet. Den innehåller fastighetsindelning, byggnader, vägar, vatten, höjdinformation m.m. Kartan är mest lämplig att använda i skalintervallet 1:500 –
1:2 000.


Kartbild, illustration

Adresskarta

Adresskartan innehåller färre detaljer än baskartan. Den är anpassad för att gatunamn, adresser, fastighetsbeteckningar och andra namn ska framgå så tydligt som möjligt. Adresskartan gör sig bäst i skalintervallet 1:2 000 – 1:5 000.
Kartbild, illustration

Interaktiv kommunkarta

Kommunkartan över Jönköping hittar du också på webben.  Se "Karta över Jönköpings kommun" i menyn.

Kommunkarta, folder

Kommunkarta

Kommunkartan är en mer översiktlig karta över samtliga kommundelar. Den finns tryckt med ett gatunamnsregister i skala 1:15 000, men kan även fås utskriven över valfritt område och skala. Den är bäst lämpad i skala 1:10 000 – 1:20 000. Kartan gör sig bra i tryck och är användbar för att lokalisera sig.Besökskarta, folder.

Besökskarta

Besökskartan är tryckta turistkartor över de centrala delarna av Jönköping/Huskvarna och Gränna/Visingsö. De finns att hämta gratis på Turistbyrån, bibliotek och på vissa bensinstationer.

Nybyggnadskarta, illustration

Nybyggnadskarta

Nybyggnadskartan används som kartunderlag för bygglovanmälan.  Kartområdet har kontrollerats i fält. Nybyggnadskartan innehåller information om fastighetsgränser, rättigheter, planbestämmelser, bebyggelse och topografi, förbindelsepunkter för vatten- och avlopp, fjärrvärme och el samt höjdavvägda punkter.

För mindre byggnader och tillbyggnader som inte ligger nära gräns räcker det med en förenklad nybyggnadskarta.

Ansök om nybyggnadskarta under rubriken e-tjänster.


Tomtkarta, illustration

Tomtkarta 

Tomtkartan är ett enkelt utdrag ur baskartan över en fastighet. Den innehåller fastighetsgränser, fastighetsbeteckningar, byggnader, vägar, gatunamn, adressnummer mm. Ingen komplettering eller kontroll av området i fält har skett. Tomtkartan kan användas i ansökningar och bygglovanmälningar av enklare slag som ej är i närhet av gräns.  Skriv ut en tomtkarta över din tomt genom att skriva in din adress på sidan Tomtkarta, utskrift som du hittar under rubriken e-tjänster.

Flygbild

Ortofoto

Ortofoton är flygbilder fotograferade rakt uppifrån och som korrigerats till en fotografisk avbildning av terrängen. De är skalriktiga och fungerar utmärkt som kartbakgrund.
Vi har egna ortofoton i färg från flyghöjd 1000-1500m med en upplösning av 16 cm.

  • 2011: Jönköping, Barnarp, Norrahammar, Taberg, Månsarp
  • 2012: Huskvarna, Bankeryd
  • 2014: Gränna, Örserum, Ölmstad, Skärstad, Kaxholmen, Lekeryd, Tenhult, Öggestorp
Snedbild från flyg. Över Jönköping. 

Snedbild

En snedbild är ett flygfoto som är taget från ett flygplan med en kamera riktad snett nedåt och visar en vy över landskapet. Vi har snedbilder tagna över delar av kommunen mellan åren 2004-2011. Bilder kan du beställa utskrivna eller som digitala kopior.
Flygbild i högupplöst laserdata.

Laserdata

Vi har högupplöst laserdata från 2009 över Jönköping och Huskvarna med upplösning 25 pkt/m2. Detta går att använda till att skapa höjdmodeller och för olika analyser.