Kommunens organisation

Här hittar du information om vår kommuns organisation. Kommun­fullmäktige, kommunstyrelse och 15 nämnder fattar de politiska besluten.

Jönköpings kommun styrs av en koalition som består av centerpartiet, socialdemokraterna, liberalerna och miljöpartiet.

Sök förtroendevald politiker efter namn eller politiskt parti

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige har 81 ledamöter och är det högsta beslutande organet i Jönköpings kommun. Kommunfullmäktige utser ledamöter till kommunstyrelse och nämnder. Här fattas de strategiska övergripande besluten och de politiska målen.

Kommunfullmäktige

Kommunstyrelse

Kommunstyrelsen består av 15 ledamöter och har en central roll för kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Här leds och samordnas arbetet med övergripande mål och riktlinjer, och styrning av kommunens verksamheter. Kommunstyrelsen ska bereda alla ärenden till kommunfullmäktige. De fem kommunalråden ingår i kommunstyrelsen. Ordförande är Ann-Marie Nilsson (C).

Kommunstyrelse

Nämnder

Kommunfullmäktige beslutar vilka nämnder som ska finnas, deras uppgifter och hur arbetet ska fördelas.

Politiska nämnder

Förvaltningar

Jönköpings kommun har åtta förvaltningar och ca 11 000 anställda. De har till uppgift att genomföra de beslut som fattas politiskt och att svara för den dagliga verksamheten. Stadskontoret har en kommunövergripande och samordnande roll i kommunen, med stadsdirektören Johan Fritz som chef. 

Förvaltningar

Kommunala bolag

Jönköpings Rådhus AB är moderbolag i koncernen, som består av ett antal dotterbolag, varav de flesta helägda. Styrelsen i Jönköpings Rådhus AB utgörs av de fem kommunalråden. VD är stadsdirektören.

Kommunala bolag

Senast granskad/publicerad: