Förvaltningar

Kommunens åtta förvaltningar har hand om den dagliga verksamheten inom kommunens alla ansvarsområden.

Vy över Jönköpings centrum med piren och hamnen i förgrunden.