search
Sök
menu
Meny

Miljö- och hälsoskyddskontoret

Miljö- och hälsoskyddskontoret, eller miljö- och hälsoskydds-    förvaltningen är i första hand en lokal tillsynsmyndighet med uppdrag att övervaka efterlevnaden av livsmedelslagstiftningen, miljöbalken, strålskyddslagen med flera lagar.

Miljö- och hälsoskyddskontoret, tidigare miljökontoret, har hand om tillsyn enligt miljöbalken, livsmedelslaglagstiftningen med flera lagar. Vi har också en viss rådgivande funktion till företag, privatpersoner och övriga kommunala förvaltningar, samt är pådrivande i det lokala Agenda 21-arbetet.

Förvaltningschef Håkan Strid

Miljö- och hälsoskyddskontorets verksamhet ska aktivt bidra till att Jönköpings kommun utvecklas på ett ekologiskt hållbart sätt och till att förutsättningarna för en god miljö och en god livskvalitet hela tiden sätts i förgrunden.

Miljö- och hälsoskyddskontoret är miljödiplomerade enligt Svensk Miljöbas.

Miljö- och hälsoskyddskontoret uppdrag är

  • att som lokal tillsynsmyndighet övervaka efterlevnaden av miljöbalken, livsmedelslagstiftningen med flera lagstiftningar.
  • att i frågor rörande Agenda 21, sjöar och vattendrag samt förorenad mark vara en stödjande och rådgivande resurs till kommunledningen och dess olika förvaltningar
  • att operativt ansvara för kalkningsverksamhet och luftkvalitetsmätningar.

Genom att följa länkarna nedan finner du flera av våra ansvarsområden.

Styrning

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har 11 ledamöter och 11 ersättare.

Öppettider

Kontaktcenter i Juneporten är öppet kl 07.45-17.00 måndag-fredag.

Adress

Besöksadress: Juneporten, Västra Storgatan 16, Jönköping
Postadress: Miljö- och hälsoskyddskontoret , 551 89 Jönköping

Förvaltningen finns, med undantag för tre medarbetare, på Trädgårdsgatan 5, Jönköping (mitt emot Juneporten). Besöksadressen är Kontaktcenter Juneporten.

Personal som jobbar med vattensamordning, Agenda 21 och kemikaliestrategiska frågor finns på våning 4 i Hoven, V.Storgatan 16.

Kontakt

Miljö- och hälsoskyddskontoret
Tfn 036-10 50 00

Enheter

Livsmedelsenheten
Enhetstelefon 036-10 23 93

Hälsoskyddsenheten
Enhetstelefon 036-10 64 74

Miljöskyddsenheten

Kanslienheten