Miljö- och hälsoskyddskontoret

Miljö- och hälsoskyddskontoret, eller miljö- och hälsoskyddsförvaltningen, är i första hand en lokal tillsynsmyndighet med uppdrag att övervaka efterlevnaden av livsmedelslagstiftningen, miljöbalken, strålskyddslagen med flera lagar.

Niclas Purfürst

Miljö- och hälsoskyddsdirektör Niclas Purfürst

Miljö- och hälsoskyddskontoret har hand om tillsynen av flera lagar. Vi har också en viss rådgivande funktion till företag, privatpersoner och kommunala förvaltningar.

Verksamhet

Miljö- och hälsoskyddskontorets verksamhet ska aktivt bidra till att Jönköpings kommun utvecklas på ett ekologiskt hållbart sätt och till att förutsättningarna för en god miljö och en god livskvalitet hela tiden sätts i förgrunden.

Vi ingår i Miljösamverkan Jönköpings län där vi samverkar med andra miljöförvaltningar, Region Jönköpings län och Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Uppdrag

Miljö- och hälsoskyddskontoret uppdrag är att som lokal tillsynsmyndighet

  • övervaka efterlevnaden av flera lagar, bland annat miljöbalken och livsmedelslagstiftningen
  • stödja och rådge kommunledningen och dess olika förvaltningar i frågor som gäller sjöar och vattendrag samt förorenad mark
  • operativt ansvara för kalkningsverksamhet och mätningar av luftkvalitet.

Politisk styrning

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har 11 ledamöter och 11 ersättare.

Öppettider

Kontaktcenter i Juneporten är öppet måndag–fredag klockan 8–17.

Adress

Besöksadress: Kontaktcenter Juneporten, Västra Storgatan 16, Jönköping

Postadress: Miljö- och hälsoskyddskontoret, 551 89 Jönköping.

I lokaler på Trädgårdsgatan 5 i Jönköping sitter miljö- och hälsoskyddskontorets medarbetare. Vattensamordnare, klimat- och miljösamordnare och kemikaliestrateg har kontor i Juneporten.

Aktuella taxor

Här hittar du taxan som gäller avgifter för Jönköpings kommuns offentliga kontroll av livsmedel, tillsyn enligt strålskyddslagen och tillsyn om sprängämneskursorer.

pdf: Taxa för offentlig kontroll av livsmedel, 2022 Pdf, 493.2 kB, öppnas i nytt fönster.

pdf: Taxa enligt strålskyddslagen för solarier och radon, 2022 Pdf, 203.6 kB, öppnas i nytt fönster.

pdf: Taxa för tillsyn om sprängämnesprekursorer, 2022 Pdf, 38.8 kB, öppnas i nytt fönster.

KONTAKT

E-post: miljo@jonkoping.se

Telefon: 036-10 50 00

Senast granskad/publicerad: