Miljöpris

Vidkraftverk och byggnad vid sjö, sol, moln och fåglar, väg med buss och cyklar, träd, harar och bro, illustration.

Här finns information om det årliga miljöpriset som delas ut till ett företag, en förening, en organisation eller en privatperson som är verksam i Jönköpings kommun.

Vet du någon som gjort skillnad för miljön i Jönköpings kommun? Det kanske är du själv?

Vi delar ut pris i två olika kategorier:

  • Skola eller förskola, prissumma 25 000 kr
  • Övriga, prissumma 25 000 kr

Det vi belönar är aktiva insatser som syftar till en bättre miljö, resurshus­hållning, ekologisk hållbarhet eller kretsloppstänkande. Det går alltså inte att söka priset för något man planerar att göra.

Låt tidigare prismottagare inspirera

I listan över alla prismottagare kan du se att miljöpriset har gått till många olika verksamheter sedan första prisutdelningen 1995.

Dessa har fått miljöpriset

Miljö- och hälsoskyddsnämnden utser pristagarna

På sidan Nominera till miljöpriset hittar du allt om hur du nominerar (föreslår) någon till miljöpriset.

Förlängd nomineringstid till 15 maj

Din nominering måste vara inne senast den 15 maj för att vara med i årets uttagning.

Efter detta datum går miljö- och hälsoskyddsnämnden igenom alla nomineringar och utser en eller flera pristagare i varje kategori. Tänk på att beskriva och motivera så att din nominering kan bedömas på rätt sätt. Sedan 2019 väljer nämnden att ha en jury till hjälp att föreslå pristagare.

När miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutat vilka som blir årets miljöprismottagare kontaktar vi dem och bestämmer dag för prisutdelning.

Nominera till miljöpriset

pdf: Regler för Jönköpings kommuns miljöpris Pdf, 770 kB, öppnas i nytt fönster.

Senast granskad/publicerad:

KONTAKT

Kontaktcenter
036-10 50 00