search
Sök
menu
Meny

Miljöprismottagare 2020

Miljöpriset 2020 går till Circular Center och till Hållbarhetsbalen på Erik Dahlbergsgymnasiet.

Av totalt 23 nomineringar valde nämnden att utse Circular Center till mottagare av Miljöpriset 2020 samt att Hållbarhetsbalen på Erik Dahlbergsgymnasiet får miljöpriset för skolor och förskolor. Vi ber att få gratulera!

Till sin hjälp har miljö- och hälsoskyddsnämnden haft en jury bestående av Johanna Ljunggren, Sofia Paldanius och Erik Lindfelt. Prisutdelning kommer att ske vid senare tillfälle.

Circular Center, Jönköping

Motivering:
Baserat på hållbarhet och integration, samt genom en bred verksamhet, har Circular Center skapat en organisation med kretsloppstänkande. Genom verksamheten får kvinnor, en bit från den vanliga arbetsmarknaden, möjlighet att ta de första stegen ut mot arbetslivet samtidigt som miljön gagnas.

Prissumman är på 25 000 kronor.

Hållbarhetsbalen på Erik Dahlbergsgymnasiet

Motivering:
I fjol ordnade Alissar Rahja tillsammans med en grupp gymnasiekamrater en hållbarhetsbal där grundtanken var mindre konsumtion och en mer ekonomisk överkomlig studentexamen. Jönköpings kommuns miljöprisjury hoppas att initiativet kommer att leda till efterföljd kommande år.

Prissumman är på 25 000 kronor.


Hedersomnämnande

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutade att tilldela två hedersomnämnande till följande verksamheter

  • Skogsträdgården Stensholm: En lång rad förskolor i Jönköpings kommun arbetar aktivt och initiativrikt med hållbarhetsfrågor. Den skogsträdgård som förskolan i Stensholm skapat är ett gott exempel på detta.
  • Reniva, Jönköping: Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att tilldela hedersomnämnande till Jönköpingsföretaget Reniva för sin granulatfälla som minskar utsläppen av mikroplaster från konstgräsplaner runt om i landet.