Socialförvaltningen

Socialförvaltningen (socialtjänsten) ger ungefär var tionde invånare i Jönköpings kommun stöd, service och behandling.

Verksamheterna styrs utifrån politiskt givna uppdrag och gällande lagstiftning.

Förvaltningschef Stefan Österström

Verksamhet

Nästan 5 500 kvinnor och män arbetar inom socialförvaltningen i Jönköpings kommun. Vi är verksamma under dygnets alla timmar och vi jobbar med människor i alla åldrar och livssituationer.

Verksamheterna består av följande områden:

  • Äldreomsorg
  • Funktionshinderomsorg
  • Hälso- och sjukvård 
  • Individ- och familjeomsorg

Styrning

Socialnämnd, Äldrenämnd och Individ- och familjeomsorgsnämnden är de nämnder som ansvarar för socialtjänstens verksamheter.

Socialnämnden

Äldrenämnden

Individ- och familjeomsorgsnämnden

Förbättringsarbete - Dialogen

Socialförvaltningen arbetar med ständiga förbättringar för att utveckla verksamheten. Grundtanken är att arbetet ska leda till att det blir bättre för dem som vi är till för. 

Tre ljusblå böcker, 1 sammanhållen socialtjänst, 10 förbättringar från dialogen, 100 initiativ från dialogen.

Vill du ha någon av rapporterna 1 sammanhållen socialtjänst, 10 förbättringar från dialogen eller 100 initiativ från dialogen?

Mejla kontaktcenter: kontaktcenter@jonkoping.se 

Glöm inte att ange vilken rapport du vill ha.

Öppettider

Socialförvaltningens kontorstider är klockan 08-17 september till maj och klockan 08-16 juni till augusti.

Postadress

Jönköpings kommun
Socialtjänsten
551 89 Jönköping

Besöksadress

Juneporten, Västra Storgatan 16, Jönköping

Telefon

För att nå socialförvaltningen ringer du Kontaktcenter, tfn 036-10 50 00.

Senast granskad/publicerad: