search
Sök
menu
Meny

Socialförvaltningen

Ungefär var tionde invånare i  Jönköpings kommun får stöd, service och behandling av socialförvaltningen (socialtjänsten). Verksamheterna styrs utifrån politiskt givna uppdrag och gällande lagstiftning.

Förvaltningschef Stefan Österström

Verksamhet

Nästan 5 000 kvinnor och män arbetar inom socialförvaltningen i Jönköpings kommun. Vi är verksamma under dygnets alla timmar och vi jobbar med människor i alla åldrar och livssituationer - barn, ungdomar, familjer, äldre och personer med funktionshinder.

Verksamheterna består av följande områden:

  • Äldreomsorg
  • Funktionshinderomsorg
  • Hälso- och sjukvård 
  • Individ- och familjeomsorg

Nedan finner du socialförvaltningens organisationsskiss.

Styrning

Socialnämnd, äldrenämnd och IFO-nämnd är de nämnder som ansvarar för socialtjänstens verksamheter.

Förbättringsarbete - Dialogen

Socialförvaltningen arbetar med ständiga förbättringar för att utveckla verksamheten. Grundtanken är att arbetet ska leda till att det blir bättre för dem som vi är till för. Nedan kan du ta del av rapporterna 100 initiativ från dialogen, 10 förbättringar från dialogen och 1 sammanhållen socialtjänst från dialogen som summerar arbetet. 

Jönköpings kommuns socialförvaltning är deltagare i projektet CoSiE, med stöd från Europeiska unionens program Horisont 2020. Se vidare information under länkar nedan.

Öppettider

Socialtjänstens kontorstider är klockan 08.00-17.00 september till maj och klockan 08.00-16.00 juni till augusti.

Postadress

Jönköpings kommun
Socialtjänsten
551 89 Jönköping

Besöksadress

Juneporten, Västra Storgatan 16, Jönköping

Telefon

För att nå socialförvaltningen ringer du Kontaktcenter, tfn 036-10 50 00.

Resultat- och kvalitetsberättelser år 2018 (enhetsvis)