Tekniska kontoret

Tekniska kontoret har ansvaret för den tekniska infrastrukturens funktion.

Kontoret har ansvar för kommunens fasta egendom såsom fastigheter, mark, naturområden, parker, gator, vägar och VA-anläggningar. Vi har också ansvar för avfallshantering, hamnar och parkeringsverksamhet samt planering för kommunens bostads- och markförsörjning. 

Förvaltningschef Thomas Bergholm

Politisk styrning

Tekniska nämnden har övergripande ansvar. Nämnden har 13 ledamöter och lika många ersättare och sammanträder en gång i månaden.

Tekniska kontoret är nämndens verkställande förvaltning. Kontoret har ca 700 anställda och är organiserat i fem avdelningar: Fastighetsavdelningen, Gata/Park-avdelningen, VA-avdelningen, Verksamhetsservice samt Mark och exploateringsavdelningen.

Öppettider

Juneportens reception är öppen kl 8-17 (sept - maj) och 8-16 (juni - augusti).

Adress:

Besöksadress: Juneporten, Västra Storgatan 16, Jönköping
Postadress: Tekniska kontoret, 551 89 Jönköping

Senast granskad/publicerad: