search
Sök
menu
Meny

Krisledningsnämnden

Krisledningsnämnden skall leda kommunens arbete vid en kris.

Krisledningsnämnden har som enda uppgift att enligt lagen om extraordinär händelser leda kommunens arbete vid en kris. Nämnden kan då ta över hela eller delar av uppgifter från andra nämnder som är berörda.

Kontakt

Tfn 036-10 50 00