search
Sök
menu
Meny

Jönköpings kommuns Fastighetsutveckling AB

Visionsbild Banarpsgatan.

Jönköpings kommuns Fastighetsutveckling AB, JKPG Fast, äger, förvaltar och utvecklar fastigheter. Målet är att tillgodose kommunens, kommuninvånarnas och näringslivets behov av mark och kommersiella lokaler.

Genom att uppnå målen ska verksamheten också främja näringslivet, skapa sysselsättning och arbetstillfällen. Verksamheten ska också bidra till fortsatt positiv utveckling av nybildande av bolag, mäss-, arrangemang-, konferens och kulturverksamheten i Jönköpings kommun.

Värdeorden omtanke, initiativ och långsiktighet skall genomsyra bolaget. För JKPG Fast är det viktigt att vara en långsiktigt hållbar fastighetsägare. Under 2020 tog de därför nästa steg i sitt miljö- och hållbarhetsarbete och blev miljödiplomerade. JKPG Fast eftersträvar att göra verklighet av visioner och projekt som ger mervärden för både bolaget och Jönköping som kommun.

Bolaget förvaltar och äger bland annat fastigheterna Elmia, Hälsan 2 (Science Park House), och parkeringshusen Sesam, Per Brahe, Atollen, Smedjan och Biblioteket, samt dotterbolaget Jönköpings kommuns Fastighetsförvaltning AB med industrilokaler på Industribyn Ljungarum.

Jönköpings kommuns Fastighetsutveckling AB har flera påbörjade och planerade projekt i närtid, som Science Park Towers och nya P-hus, varav ett är vid Tändstickshotellet och två vid Södra Munksjön.

Sök förtroendevald politiker efter bolagsstyrelse, namn eller politiskt parti