search
Sök
menu
Meny

Jönköpings kommuns Fastighetsutveckling AB

Visionsbild Banarpsgatan. 

Jönköpings kommuns Fastighetsutveckling AB äger, förvaltar och utvecklar fastigheter. Målet är att tillgodose kommunens, kommuninvånarnas och näringslivets behov av mark och kommersiella lokaler.

Genom att uppnå målen ska verksamheten också främja näringslivet, skapa sysselsättning och arbetstillfällen. Verksamheten ska också bidra till fortsatt positiv utveckling av nybildande av bolag, mäss-, arrangemang-, konferens- och kulturverksamheten i Jönköpings kommun.

Värdeorden omtanke, initiativ och långsiktighet genomsyrar bolaget och man eftersträvar att göra verklighet av visioner och projekt som ger mervärden för både bolaget och Jönköping som kommun.

Bolaget förvaltar och äger bland annat fastigheterna Elmia, Hälsan 2 (Science Park), och parkeringshusen Sesam, Per Brahe, Atollen, Smedjan och Biblioteket. Bolaget äger också dotterbolaget Jönköpings kommuns Förvaltnings AB.

Jönköpings kommuns Fastighetsutveckling AB har flera planerade projekt i närtid, som utveckling av Elmiaområdet, Science Towers, 2-3 nya P-hus, varav ett är vid Tändstickshotellet och två vid Södra Munksjön.

Sök förtroendevald politiker efter bolagsstyrelse, namn eller politiskt parti