search
Sök
menu
Meny
Sök

Jönköpings kommuns Fastighetsutveckling AB

Visionsbild Science Park Towers

Jönköpings kommuns Fastighetsutveckling AB, JKPG Fast, äger, förvaltar, utvecklar och nyproducerar fastigheter. Målet är att tillgodose kommunens, kommuninvånarnas och näringslivets behov av mark och kommersiella lokaler.

Genom att uppnå målen ska deras verksamhet också främja näringslivet, skapa sysselsättning och arbetstillfällen. Verksamheten ska bidra till fortsatt positiv utveckling av nybildande av bolag, mäss-, arrangemang-, konferens och kulturverksamheten i Jönköpings kommun.

Värdeorden omtanke, initiativ och långsiktighet skall genomsyra bolaget. Bolaget är sedan 2020 miljödiplomerade enligt Svensk Miljöbas. Jönköpings kommuns Fastighetsutveckling AB strävar alltid efter att vara en långsiktigt hållbar fastighetsägare. De eftersträvar att göra verklighet av visioner och projekt som ger mervärden för både bolaget och kommunen.

JKPG Fast äger och förvaltar cirka 100 000 m² uppvärmd yta fördelat på bland annat fastigheterna Elmia, Science Park House, samt dotterbolaget Jönköpings kommuns Fastighetsförvaltning ABs industrilokaler på Industribyn Ljungarum samt Ätteläggen. Utöver detta så äger bolaget parkeringshusen Sesam, Per Brahe, Atollen, Smedjan och Biblioteket med totalt cirka 1 900 platser.

Jönköpings kommuns Fastighetsutveckling AB har flera pågående projekt, så som Science Park Towers (färdigt 2023), P-hus Övertaget med träningslokal vid Södra Munksjön (2022), samt ett P-hus under Quality Hotel Match på Tändsticksområdet (2022).

Sök förtroendevald politiker efter bolagsstyrelse, namn eller politiskt parti