Södra Munksjön Utvecklings AB

visionsbild på södra munksjön.

Södra Munksjön Utvecklings AB, SMUAB, ska leda stora delar av Jönköpings stadsutveckling in i framtiden.

I ett område på 300 hektar förbereds plats för 25 000 boende, 11 500 arbetsplatser och stora ytor för kommersiell verksamhet.

SMUAB har två olika huvuduppdrag, varav ett är att leda utvecklingen av området Södra Munksjön. Genom innovativa och framåtriktade idéer skapas flera nya stadsdelar med god arkitektur, nytänkande lösningar, bekväma boenden och attraktiva möjligheter för näringslivet.

Det andra uppdraget är att fortsatt bidra till att utveckla det expansiva industri- och logistikintensiva området LogPoint South Sweden. Förutom att ta fram och skapa mer attraktiva ytor för etableringar, arbetar man med att hitta lösningar och förutsättningar att skapa service, kommunikationer och innovativa lösningar av hög klass.

Uppdragen är viktiga grundstenar i att få Jönköping att fortsatt växa och tillsammans kommer de bygga knutpunkten i framtidens Jönköping.

Sök förtroendevald politiker efter bolagsstyrelse, namn eller politiskt parti

Senast granskad/publicerad: