Introduktion för förtroendevalda i socialförvaltningens nämnder

Här hittar du som är förtroendevald i äldrenämnden, funktionsstödsnämnden och individ- och familjeomsorgsnämnden information att ta del av inför ditt uppdrag i nämndsarbetet.

Äldrenämnden

Välkommen som förtroendevald till äldrenämnden. Nämnden har ett omfattande verksamhetsansvar inom förvaltningens äldreomsorg och den kommunala hälso- och sjukvården. De olika funktionernas specifika verksamhetsområden kommer att presenteras löpande under mandatperiodens första år i samband med nämndens sammanträden.

Socialförvaltningen är en sammanhållen förvaltning och det innebär att förvaltningens tre nämnder har ett nära samarbete. Samtliga ledamöter och ersättare i förvaltningens tre nämnder samlas för en gemensam introduktionsdag i januari 2023 för presentationen av förvaltningens stab och ledning. Övergripande information om socialförvaltningens verksamhet och nämndens ansvarsområden finns därtill sammanställd i ett antal utbildningsfilmer från vår digitala kanal Socialtjänsten Play. Här hittar du länkar till dem:

Socialförvaltningens organisation Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Så arbetar vi med mål Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Offentlighet och sekretess samt tystnadsplikt Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Äldreomsorgens värdegrund Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Funktionsstödsnämnden

Välkommen som förtroendevald till funktionsstödsnämnden (tidigare socialnämnden). Nämnden har ett omfattande verksamhetsansvar inom förvaltningens funktionshinderomsorg samt tillståndsprövning för alkoholservering m.m. De olika verksamhetsområdena kommer att presenteras löpande under mandatperiodens första år i samband med nämndens sammanträden.

Socialförvaltningen är en sammanhållen förvaltning och det innebär att förvaltningens tre nämnder har ett nära samarbete. Samtliga ledamöter och ersättare i förvaltningens tre nämnder samlas för en gemensam introduktionsdag i januari 2023 för presentationen av förvaltningens stab och ledning. Övergripande information om socialförvaltningens verksamhet och nämndens ansvarsområden finns därtill sammanställd i ett antal utbildningsfilmer från vår digitala kanal Socialtjänsten Play. Här hittar du länkar till dem:

Socialförvaltningens organisation Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Så arbetar vi med mål Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Offentlighet och sekretess samt tystnadsplikt Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Välkommen till funktionshinderomsorgen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Individ- och familjeomsorgsnämnden

Välkommen som förtroendevald till individ- och familjeomsorgsnämnden. Nämnden har ett omfattande verksamhetsansvar inom förvaltningens individ- och familjeomsorg. Funktionens stora bredd av verksamhetsområden kommer att presenteras löpande under mandatperiodens första år i samband med nämndens sammanträden.

Socialförvaltningen är en sammanhållen förvaltning och det innebär att förvaltningens tre nämnder har ett nära samarbete. Samtliga ledamöter och ersättare i förvaltningens tre nämnder samlas för en gemensam introduktionsdag i januari 2023 för presentationen av förvaltningens stab och ledning. Övergripande information om socialförvaltningens verksamhet och nämndens ansvarsområden finns därtill sammanställd i ett antal utbildningsfilmer från vår digitala kanal Socialtjänsten Play. Då individ- och familjeomsorgsnämnden och nämndens tre utskott har ett stort och viktigt ansvar för en mängd myndighetsbeslut i individärenden är det viktigt att du som förtroendevald tar del av nedanstående utbildningsfilmer:

Socialförvaltningens organisation Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Så arbetar vi med mål Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Offentlighet och sekretess samt tystnadsplikt Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Institutionsplaceringar IFO Barn och ungdom Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Resursenheterna i Jönköpings kommun Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontaktperson och kontaktfamilj inom IFO barn och ungdom Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Familjerätten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Socialjouren Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Juridik i socialt arbete Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast granskad/publicerad: