search
Sök
menu
Meny
Sök

Kommunalråd och deras ansvarsområden

Här hittar du kontaktuppgifter till kommunalråden och information om deras ansvarsområden. Jönköpings kommun har fem kommunalråd.

Mona Forsberg, kommunalråd

Mona Forsberg (S)

Telefon arbete: 036-10 55 69
Telefon mobil: 072-573 32 69

E-post: mona.forsberg@jonkoping.se

Pressbild Mona Forsberg

Andreas Sturesson, kommunalråd

Kommunalrådens ansvarsområden

Kommunalrådens arbete är fördelat på tre ansvarsområden. Majoritetens kommunalråd leder arbetet i respektive ansvarsområde.

I ärenden som ska behandlas i kommunstyrelsen finns förslag till beslut från majoritetskommunalrådet och från oppositionens kommunalråd.

Ansvarsområde 1, Ledningsfrågor

Ledningsutskott, personalutskott, upphandlingsutskott

  • Kommunalrådet Ann-Marie Nilsson (C) är majoritetsråd, med undantag av bolags- och ägarfrågor som bereds av Andreas Persson.
  • Oppositionskommunalråd är Andreas Sturesson (KD) även bolagsfrågor

Frågor avseende övergripande planering, samordning och ledning, ekonomi och finans, EU-frågor och övriga frågor med internationell inriktning, näringsliv, integrationsfrågor, personal, jämställdhet, högskola, regional utveckling och övergripande infrastruktur, landsbygdsfrågor, kommunal demokrati, information, digitalisering, trygghet och säkerhet, katastrofledning, arkiv, upphandling. Bolags- och ägarfrågor, vilka bereds av kommunalrådet på ansvarsområde 2.

Ansvarsområde 2, Välfärdsfrågor

Välfärdsutskott

  • Kommunalrådet Andreas Persson (S) är majoritetskommunalråd, med undantag av kultur- och fritidsfrågor som av majoriteten bereds av kommunalrådet på ansvarsområde 3.
  • Oppositionskommunalråd är Andreas Sturesson (KD), med undantag av kultur- och fritidsfrågor som av oppositionen bereds av kommunalrådet på ansvarsområde 3

Utbildningsfrågor (förskola, fritidshem, grundskola, gymnasieskola, särskola, kulturskola, vuxenutbildning), Socialtjänsten (äldreomsorg, hemsjukvård, funktionshinderomsorg, individ- och familjeomsorg) och övriga frågor inom området. Arbetsmarknadsfrågor, folkhälsofrågor samt frågor som rör barnkonventionen, kultur- och fritidsfrågor.

Ansvarsområde 3, Samhällsbyggnadsfrågor

Samhällsbyggnadsutskott

  • Kommunalrådet Mona Forsberg (S) är majoritetskommunalråd (samt kultur- och fritidsfrågor).
  • Oppositionskommunalråd är Peter Jutterström (M).

Frågor avseende fysisk planering, stadsbyggnadsvisionen, kommunikationer, miljö- och hälsoskydd, miljömålsarbete, räddningstjänst, VA, avfall, gata/park, fastigheter, mark- och exploateringsfrågor samt övrigt inom det tekniska området och samhällsbyggnadsområdet. Energirådgivning och konsumentfrågor.

KONTAKT

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen, stadskontoret
551 89 Jönköping
Tfn 036-10 50 00