search
Sök
menu
Meny

Kommunalråd och deras ansvarsområden

Jönköpings kommun har fem kommunalråd som leder och samordnar kommunstyrelsens arbete. Ordförande i kommunstyrelsen är Ann-Marie Nilsson (C).

Nilsson, Ann-Marie
Ladda ned pressbild

Nilsson, Ann-Marie   (C)

Hemadress:
Gärdesstigen 17
555 94  JÖNKÖPING

Telefon arbete: 036-105524
Telefon mobil: 070-5785524
E-post: Ann-Marie Nilsson

Jutterström, Peter
Ladda ned pressbild

Jutterström, Peter   (M)

Telefon mobil: 0706-880100
E-post: Peter Jutterström

Sturesson, Andreas
Ladda ned pressbild

Sturesson, Andreas   (KD)

Hemadress:
Bergsgatan 60
563 32  GRÄNNA

Telefon bostad: 0730-600600
Telefon arbete: 036-105526
E-post: Andreas Sturesson
Personlig länk: Webbplats

De Basso, Ilan
Ladda ned pressbild

De Basso, Ilan   (S)

Telefon arbete: 036-105566
Telefon mobil: 072-7443400
E-post: Ilan De Basso
Personlig länk: Webbplats

Forsberg, Mona
Ladda ned pressbild

Forsberg, Mona   (S)

Telefon arbete: 036-105569
Telefon mobil: 072-5733269
E-post: Mona Forsberg

Kommunalrådens ansvarsområden

Kommunalrådens arbete är fördelat på tre ansvarsområden. Majoritetens kommunalråd leder arbetet i respektive ansvarsområde.

I ärenden som ska behandlas i kommunstyrelsen finns förslag till beslut från majoritetskommunalrådet och från oppositionens kommunalråd.

Ansvarsområde 1, Ledningsfrågor

Ledningsutskott, Personalutskott, Upphandlingsutskott

  • Kommunalrådet Ann-Marie Nilsson (C) är majoritetsråd.
  • Oppositionskommunalråd är Ilan De Basso (S).

Omfattar frågor avseende övergripande planering, samordning och ledning, ekonomi och finans, EU-frågor och övriga frågor med internationell inriktning, näringsliv, integrationsfrågor, personal, jämställdhet, arbetsmiljö, organisation, högskola, omvärldsbevakning, regional utveckling och övergripande infrastruktur, lokalt ledd utveckling/landsbygd, kommunal demokrati, information, IS/IT, trygghet och säkerhet, katastrofledning, arkiv, upphandling samt bolags- och ägarfrågor.

Ansvarsområde 2, Välfärdsfrågor

Välfärdsutskott

  • Kommunalrådet Andreas Sturesson (KD) är majoritetskommunalråd.
  • Oppositionskommunalråd är Ilan De Basso (S).

Omfattar utbildningsfrågor (förskola, fritidshem, grundskola, gymnasieskola, särskola, kulturskola, vuxenutbildning), socialtjänsten (äldreomsorg, hemsjukvård, funktionshinderomsorg, individ- och familjeomsorg) och övriga frågor inom området. Arbetsmarknadsfrågor, folkhälsofrågor samt frågor som rör barnkonventionen. Kultur- och fritidsfrågor, vilka bereds av kommunalrådet på ansvarsområde 3.

Ansvarsområde 3, Samhällsbyggnadsfrågor

Tekniskt utskott

  • Kommunalrådet Peter Jutterström (M) är majoritetskommunalråd.
  • Oppositionskommunalråd är Mona Forsberg (S).

Omfattar frågor avseende fysisk planering, stadsbyggnadsvisionen, kommunikationer, miljö- och hälsoskydd, miljömålsarbete, räddningstjänst, VA, avfall, gata/park, fastigheter, mark- och exploateringsfrågor samt övrigt inom det tekniska området och samhällsbyggnadsområdet. Energirådgivning och konsumentfrågor.

Kontakt

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen, stadskontoret
551 89 Jönköping
Tfn 036-10 50 00